Луда ли съм?


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

На 18 години съм. Това лято и миналото изпитвах силно стягане в главата, като тежест, като миналото лято със започването на училище главоболието отшумя, а сега продължава. Докато ме боли главата си спомням за неприятни минали изживявания, обиди от съучениците ми и главата ме затяга още повече, не мога де се отърва от тези мисли и главоболието се увеличава, понякога имам чувство, че главата ми ще се пръсне. Това лято главоболието беше съпроводено с чувство на страх, сърцебиене, много тежка депресия рано сутрин. Луда ли съм? Съзнавам несъстоятелността на това, което мисля, че няма смисъл от тези мисли, вместо да си почивам лятото, аз се ядосвам, но не мога да ги спра. Моля ви? Кажете ми какво ми е. Луда ли съм?

Отговор:

Здравейте!

Преживяванията, които описвате, изглеждат като израз на много силна тревожност. Вие сама го назовавате, като казвате, че това лято главоболието е било съпроводено с чувство на страх. Предполагам, че силата на тревожността се е увеличила и вече преживявате не само определена нейна телесна проява (главоболието), но и страха.

Но какво може да Ви тревожи толкова? Един възможен отговор е, че се тревожите от предстоящата среща със съучениците си; може би очаквате отново да Ви обиждат. От друга страна, главоболието е отшумяло със започването на миналата учебна година: не би ли било логично да се засили, когато срещнете хората, от които очаквате нови обиди? Да, но Ви измъчват не само мисли за съучениците – спомняте си и неприятни минали изживявания. Може би те са по-важните, по-болезнените спомени? И обидите на съучениците Ви не са толкова важни, а просто Ви карат да си спомните тези по-болезнени преживявания? Съответно, когато се видите с реалните си съученици, не изпитвате толкова силни негативни чувства към тях. И главоболието (т.е. – тревожността) намалява.

Защо получавате тези главоболия лятно време? Възможните причини са много. Може би нещо в организацията на лятната ваканция провокира тези спомени у Вас - мястото, където се намирате, хората, с които прекарвате лятото си, заниманията… Може би не сте така ангажирана със случващото се около Вас и със задачи, с които трябва да се справите, както сте по време на учебната година, и това позволява мислите Ви да се насочат и към други области. Може би нещо в житейската Ви ситуация като цяло провокира тези мисли – предстои Ви да завършите скоро, нали? Това не е малка промяна; тя повдига въпроса как ще организирате живота си след това. А този въпрос също може да събуди много притеснения. А разбирате ли се с хората, с които живеете?

Вариантите са много, както виждате. Със сигурност има още много възможности освен тези четири, които изброих. Струва ми се, че би било добре да се видите с психотерапевт, за да можете да обсъдите в много повече детайли тези Ваши преживявания и контекста, в който се случват. Предполагам, че тогава ще можете да получите отговор на въпроса какво точно Ви е – какво искате да кажете сама на себе си по този начин.

_______________________________________
Вие сте консултирани от: Димитър Германов

Поддръжа се от Студио Кипо