Синът ми е на 5 г. и логопедът в детската градина ни каза, че той е хиперактивно дете


Консултацията е част от проект „Отворени умове“, осъществяван от сдружение „Общество Адаптация“ в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, договор № 14/30.01.2014 г.

Въпрос:

Проблем:
Сина ми е на 5г.и 7м и в детската градина логопеда ни каза че той е хиперактивно дете и се нуждае от по специфична грижа и внимание и от ресурсен учител .Въпроса ми е към какъв специалист трябва да се обърнем за второ мнение и консултация ?Ние живеем в Благоевград ,има ли в нашия град такива специалисти или трябва да се насочим към специалист в София?Колоко чести са посещенията при такъв специалист ако това се наложи и покрива ли се това от клиничните пътеки.

Предприети действия:
Не сме подозирали за този проблем,отдава ли сме го на други фактори ,на проблемите със зрението на наследственост при тази по изразена нервност и неспокойствие.

Семейство:

Приятели:

Решаващи моменти:

Работа:

Очаквания:

Отговор:

За извършване на комплексна оценка на развитието на детето е подходящо да се обърнете към детско-юношеска психиатрична клиника „Св. Никола“ към Александровска болница. В случай, че ви предложат да приемат детето за извършване на диагностична оценка, не дължите заплащане. В случай, че решите да проведете изследване в амбулаторни условия (тоест, без детето да се приема в клиниката), имайте предвид, че цената една диагностична сесия с психолог е 35 лв. (според ценоразписа, публикуван в официалния сайт на болницата). Същата е цената и за една консултация с лекар със специалност, докато цената на консултация с доцент е 50 лв., а с професор – 60 лв. Имайте предвид, че извършването на комплексна диагностична оценка обикновено изисква повече от една диагностична сесия, което е малко вероятно да може да бъде организирано и проведено в рамките на един ден. Най-оптимална форма би представлявала приемане на детето ви в отделение без легла (т.нар. дневен стационар), което означава, че няма да нощува в клиниката, а ще посещава клиниката само в определени часове в рамките на няколко последователни дни за провеждане на срещи с конкретни специалисти с цел извършване на диагностично наблюдение и оценка. В този случай не дължите заплащане. Можете да се свържете с клиниката на тел. 02/9230 798 или 02/9230 375.

____________________________
Вие сте консултирани от д-р Владимир СОТИРОВ

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо