Съпругът ми страда от някакво психично заболяване…


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Имам проблем – съпругът ми е на 44 години и страда, по мое мнение, от някакво психично заболяване, вероятно свързано с проблем на хормонална почва. Разбира се, аз не съм лекар и не мога да преценя, но напоследък той много отслабна – без да променя начина си на живот, стана нервен и раздразнителен. Избухва лесно, насочил е агресията си към мен – подозира ме, че го обсебвам. Не се прибира, не споделя какво прави, къде ходи. Губи поредната си работа. И за всичко съм виновна аз. Ако бяха само семейни проблеми, може би разводът щеше да помогне, но аз определено смятам, че не става въпрос само за невъзможност да живеем заедно, но и за проблеми, свързани със здравето. Посъветвайте ме какво да направя.

Отговор:

Здравейте,

Проблемът, който описвате, има два аспекта – от една страна възможността за наличие на психична болест у съпруга Ви и от друга – променените взаимоотношения между Вас.

Отслабването и раздразнителността не са специфични симптоми, на базата на които единствено може да се постави диагноза.

За да може да се каже със сигурност дали се касае за психично заболяване или не, е необходимо той да се консултира със специалист – психиатър.

Друг вариант, който изглежда по-подходящ, е Вие да се срещнете със специалист, който има медицинско образование и в същото време е компетентен в областта на взаимоотношенията в съпружеската двойка, защото от писмото Ви личи, че промените, настъпили в съпруга Ви, Ви безпокоят и променят атмосферата в семейството.

В един първоначален разговор с такъв човек бихте могли също и да потърсите заедно начин как да привлечете съпруга си към консултиране (от писмото Ви не изглежда, че той е склонен да направи това).

Поддръжа се от Студио Кипо