Съмнения за обсесивно-компулсивно разстройство


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Интересува ме дали страдам от това разстройство.
Нямам характерния симптом със манията за хигиена.
Но преди време започнах да се чувствам ужасно, ако не докосвам всичко по три пъти, или ако не докосвам, или не облизвам различни неща.Това изчезна и сега е друг проблема ми, като този със докосването по три е по-малък. Сякаш съм на периоди. Сега съм обхванат от едно ужасно чувство и състояние, необяснимо ми е. Проблемът ми е много странен. Всичко което мисля, с което се занимавам, всяка мисъл, която протича през съзнанието ми… Имам натрапчивото желание постоянно да си спомням мислите, точно в какъв ред са били, точно как са минали. Затова започнах да си записвам, отвратително е.
Преди няколко месеца пък имах друга мания – тя бе да докосвам едно място в къщата с език. Ако не го правя, имах чувството, че нещо черно навлиза в главата ми и се разгражда, сякаш ценното за мен и нещата на които държа се разграждат или влизат в главата ми.
Сега е същото с това със мислите. Ако не си спомня точно какво съм си мислел по дадена тема, сякаш ще се съсипе всичко. Имам и други странни неща. Като оставям нещо, не го оставям нормално, ами го пускам, за да не го докосвам, когато докосва мястото, където ги поставям. Искам да не докосвам земята и затова пускам предметите от високо, когато ги поставям някъде. Имам и желанието да докосна или оближа нещо, за да е всичко наред.
Ако не докосвам, а сега най-вече ако не се сещам в какъв ред и какво съм си мислел, как съм си обяснявал нещото като че ли нещо ще се случи и няма да съм пълноценен.
Не зная дали представих проблема си по най-точният начин…

Отговор:

Здравейте,

Няма как да отговорим категорично на въпроса Ви. Вие искате да проверите дали описаното от Вас страдание отговаря на критериите за поставянето на диагноза за определено психично разстройство; това няма как да се направи въз основа на едно писмо, без непосредствен преглед и задаване на допълнителни въпроси. Да, описаното от Вас прилича на обсесивно-компулсивно разстройство. Но подобна картина може да се наблюдава и при някои други разстройства, затова е важно да се изследват алтернативните възможности, да се проследи хода на заболяването, да се види, как реагирате на един или друг вид терапия. Може да има аспекти в картината на заболяването, на които не обръщате внимание, а те са важни за изясняване на ситуацията. Има и други въпроси, които не сте докоснали в писмото си, но които имат значение – възрастта Ви, социалната Ви мрежа, заетостта Ви и т.н. Наистина изглежда, че най-доброто, което можете да направите на този етап, е да се видите със специалист, с когото можете да да поговорите по-подробно за проблемите си.

Пожелавам Ви успех!

____________________________________
Вие сте консултирани от: Димитър Германов

Поддръжа се от Студио Кипо