Психично разстройство


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Здравейте, надявам се по някакъв начин да успеете да ми помогнете. Покрай студентските години започнах доста да злоупотребявам с алкохол. Сега, ако не пия преди лягане, трудно заспивам. Загубих голяма част от приятелите си, даже има дни, в които не ми се излиза навън. Има дни, в които нямам желание за нищо. Моля, посъветвайте ме към какъв лекар да се обърна.

Отговор:

Здравейте!

Мисля, че е най-добре да се обърнете към психиатър. Изглежда, при Вас става дума за зависимост от алкохола; възможно е, обаче, да имате трудности да овладявате тревожността си (не пишете защо сте започнали да употребявате алкохол през студентските си години, но този период от живота е свързан с много изпити – както в избраната специалност, така и в отношенията с други хора, а изпитите често събуждат тревожност). Може би сте започнали да употребявате алкохол като начин да се справите с тази тревожност (доста разпространено поведение, особено сред мъжете), а после сте развили зависимост. Освен това, може би страдате и от депресия – липсата на желание за каквото и да било е възможен индикатор. Депресията може да е свързана в някаква степен с употребата на алкохол – да допринася или да бъде в някаква степен породена от нея. В този контекст обръщането към психиатър изглежда разумен избор.

Подозирам, обаче, че това предложение никак не може да Ви учуди. Дори само фактът, че питате екипа на психично-здравен сайт, показва, че мислите за помощ от страна на специалист в сферата на психичното здраве. Допускам, че както понякога нямате желание да излизате, така и нямате желание да се виждате с лекар, макар че положението на нещата в момента не Ви харесва. Не забравяйте, че и зависимостта и депресията са преодолими състояния, но трябва да се положат известни усилия – за известно време. И е необходима систематичност в прилагането им. Тогава постепенно се включва механизмът, довел в някаква степен до затрудненията Ви в момента – колкото повече, толкова повече. Нещата набират инерция, следващите крачки стават по-лесни, депресията намалява и човек има повече енергия. Много характерна черта на депресията е убедеността, че нещата са безнадеждни, което лишава от смисъл всяко усилие. Изглежда, обаче, у вас има някаква надежда, че нещата могат да се оправят, щом изпращате въпрос. Също така – не отричате тотално проблема с употребата на алкохол, както е обичайно за много хора, които са развили зависимост. Това са важни белези на решимост и на приемане на реалността. Имате на какво да стъпите.

Надяваме се да намерите сили да продължите в тази посока. Успех!
____________________________________
Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо