На 23 години съм, но от няколко години имам проблеми…


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

На 23 години съм, но от няколко години имам проблеми, състоящи се в следното:
Изпитвам страх от тъмното, а понякога и от хората! Иначе съм общителна личност, имам и хубава работа, постоянно съм сред хора и въпреки това на моменти на моменти ме обхваща някаква паника, сърцето ми се разтупква, въздуха не ми стига! Също постоянно си мисля, че всеки ми мисли лошо и избягвам да излизам – особено вечер! Ще се радвам ако споделите своето мнение по въпроса! Благодаря!

Отговор:

Здравейте! Страховете, с които живеете в последните 2 години изглежда имат характеристиките на панически атаки – сама казвате, че Ви обхваща „някаква паника“.

Паническите атаки често са свързани с усещането за загуба на контрол.

За възникването на паническите атаки има психологически причини, които са индивидуални за всеки.

Паническите пристъпи могат да бъдат преодолени с няколко месечна психологическа работа с психотерапевт.

Понякога се оказва подходящо включването и на лкарства, най-често от групата на антидепресантите.

Препоръчваме Ви да проведете консултация с психично-здравен професионалист, не on-line.

____________________________________
Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо