Мисля, че не съм добре с нервите. На 27 съм и съм физически здрав…


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Мисля, че не съм добре с нервите. На 27 съм и съм физически здрав. Отказах кафето и намалих цигарите. Въпреки това изпадам в нервни състояния, при които понякога започват да ми треперят ръцете. Нямам според мен реални проблеми, ядосвам се за глупости. Скоро ми се случи да премина мост. Това ме уплаши, но го преминах въпреки нервната възбуда. Преди това заседнах в асансьор и ме хвана паниката, при мисълта колко време ще остана там. Мислех, че ще откача или че сърцето ми ще се пръсне. Явно имам страхове или е нещо по-сериозно. Моля, посъветвайте ме.

Отговор:

Здравейте и добре дошъл в психично-здравния сайт!

От това, което описвате, става ясно, че напоследък сте станал по-тревожен и сте започнал да се страхувате повече от обикновено за здравето и сигурността си.

Тревогата Ви започва да има и телесен израз – треперене на ръцете, сърцебиене и т.н.

Състоянията, свързани със силен страх до ужас, които описвате, имат характеристиките на панически пристъпи.

Паническите пристъпи могат да бъдат овладяни с няколко месечна психологическа работа с психотерапевт и/или да бъдат контролирани с ниски дози медикаменти – най-често антидепресанти.

Във всеки случай е подходящо да направите една консултация с психично-здравен професионалист (напр. психиатър), с когото да решите каква да бъде стратегията за справянето с Вашите проблеми.

____________________________________
Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо