Каква е разликата между шизофренията и паническото разстройство и как се диагностицират?


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Здравейте!

Бих искала да попитам каква е разликата между шизофренията и паническото разстройство?

Възможно ли е човек да е имал само веднъж симптоми на шизофрения в един даден етап от живота си, свързан със силен, панически страх от усещането за наличие на невидими сили, които смята, че се опитват да го контролират, след което в продължение на години такъв вид страх да не се е появявал, но да е имало моменти на така наречените панически атаки или паническо разстройство, при които страхът идва сякаш от нищото, човек се разтреперва, сърцето бие силно, изпотява се, иска да избяга нанякъде, за да не се изложи?
Шизофрения, или паническо разстройство е заболяването в случая?

Може ли да се направи компютърна диагностика на такива заболявания?

Отговор:

Здравейте,

Всъщност вие задавате три въпроса.

На първия въпрос ще отговоря като ви препоръчам да прочетете три популярни текста, предназначени за неспециалисти – един за шизофрения, един за паническо разстройство и един за социална фобия с надежда, че след като се запознаете с тях, вече ще сте наясно за разликите (и приликите) между тези разстройства. Ако след като се запознаете с тези материали, имате по-специфични и конкретни въпроси, ще се радвам да ви отговоря отново.

На втория въпрос, краткият отговор би бил: да, възможно е. Малко по-обстоятелственият отговор е този: В определен процент от случаите (около 15-20%), шизофренията протича доброкачествено с един-единствен психотичен епизод, от който пациентите се възстановяват напълно. По-нататък (или преди това) в живота си, те могат да боледуват от други психични разстройства, независимо от прекарания психотичен (шизофренен) епизод. Изглежда, обаче (лично мнение), че прекаран психотичен епизод в миналото прави хората по-раними и по-чувствителни към стрес от различен характер, като те по-лесно могат да развият невротични симптоми (каквито са симптомите на паническото разстройство, включително страха от излагане в публичен контекст, който страх понякога може да прерастне в панически пристъп).

Без да съм сигурен, какво имате предвид под „компютърна диагностика” ще се осмеля да предположа, че имате предвид компютъризирано изобразително изследване на главния мозък. В този случай отговорът би бил не. Не разполагаме с метод за компютърна диагностика на психични разстройства. Компютърна диагностика (невроизобразителни методи) се използват само за да се отхвърли някаква органична причина, която би могла да обясни вече изявеното нарушение в психичните функции. Основен метод за диагностициране на психични разстройства е клиничното интервю – разговор със специалист, който е обучен да диагностицира психични разстройства на база споделените преживявания от пациента, комбинирайки резултатите с тези от наблюдение на поведението. Важен елемент от диагностичния процес е т.нар. анамнеза или историята на проблема – събира се разнообразна информация за началото и развитието на проблема във времето, кога и как е започнал, при какви обстоятелства (отключващи фактори), кои фактори са повлиявали протичането му и т.н. Когато се прави диагностична оценка при психотичен пациент, важна е т. нар. обективна анамнеза – информация от хора от непосредственото обкръжение на пациента, преди всичко негови близки и роднини. Понякога, като допълнителен диагностичен метод се използва изследване на специфични психични функции и процеси чрез специално разработени и стандартизирани психологически тестове. Такива тестове се използват и за определяне на личностовите характеристики и отнасяне към определен личностов тип. Тези тестове понякога са компютъризирани и за обработка на резултатите се използва специализиран софтуер.  Клиничният метод (разговор и наблюдение), обаче, си остава водещ.

____________________________________
Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

 

Поддръжа се от Студио Кипо