Здравейте, брат ми е шизофреник…


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Здравейте, брат ми е шизофреник. В момента е в психиатрията в Бургас на експериментално лечение. Лекарството се казва rispolept consta. Интересувам се дали това лекарство, във вид на инжекция е дало надежди на вас, психиатрите, защото всички сме в очакване на чудо, едва ли не. Благодаря.

Отговор:

Здравейте,

Навярно цялото Ви семейство изпитва сериозни затруднения с това да се справи с проблемите, които заболяването на Вашия брат поражда. В писмото си не сте споменал подробности около заболяването, симптоматиката и това как то се отразява на всички Ви, но много често семействата на болните хора преживяват трудни моменти, както в резултат на симптомите и странните идеи на своите близки, така и в резултат на впечатлението, че тези близки се справят зле със задачи и социални роли, в които преди са били успешни.

Естествено е, когато една ситуация е толкова трудна, да искате тя да се прекрати по вълшебен начин и брат Ви отново да бъде същия човек, който е бил преди заболяването.

Лекарствата допринасят значително за подобряване на състоянието на хората, които страдат от шизофрения. Rispolept Consta е невролептик с депо действие, който е особено щадящ по отношение на когнитивните (познавателните) функции на пациентите. Невролептиците са медикаменти, които са особено ефективни по отношение на част от симптомите – халюцинаторни преживявания, налудности (устойчиви странни идеи, в чиято истинност пациентът е твърдо убеден), психотична тревожност и т.н. Ако Вашият брат има такива симптоми, то този медикамент би трябвало да им повлияе добре. Депо формата на медикамента, за разлика от обикновените таблетни форми, се резорбира по-бавно от организма и задържа нивото си в кръвта по-дълго време – може да се поставя един път на две седмици. Този вид форми на медикаментите се предпочитат от психиатрите, когато пациентa, когото лекуват, няма умения да участва в процеса на лечението по отговорен начин, напр. като има грижата да приема лекарствата редовно, да проследява внимателно ефекта и страничните действия от тях и да ги съобщава на лекуващия психиатър. По тази причина депо-формите облекчават пациентите, тъй като снемат от тях част от ангажиментите, свързани с лечението им.

Ако Вашият брат е имал проблем да приема лекарствата си преди, сега той има повече шансове да получава адекватно медикаментозно лечение през по-голямата част от времето.

В същото време заболяването от шизофрения има и много други последици, които не могат да се преодолеят единствено посредством медикаментозно лечение. Такива са например загубата на умения за упражняване на различни социални роли, загубата на интерес към живота, изравняването на чувствата и впечатлението за известно безразличие към собствения живот, което някои пациенти създават. Често подобно развитие е резултат не само от заболяването, но и от факта, че когато един човек страда от шизофрения, общността му отказва достъп до задачи и ангаживенти, които са подходящи за възрастта и образованието му.

Например много хора, които са в трудоспособна възраст и имат нужното образование, не могат да се намерят работно място, ако работодателят е информиран за заболяването им. Често близките престават да общуват активно със своите приятели, които страдат от шизофрения или значително променят очакванията, които имат от тях. Това води до намаляване на сигналите, които стимулират развитието на хората, страдащи от шизофрения, а всеки от нас, когато не е насърчаван да се развива, започва да се усеща непълноценен и често реагира на това или с оттегляне или с гняв. По тази причина, когато един човек страда от шизофрения, особено ако преобладаващите симптоми са свързани със социална изолация, загуба на интереси, отпадане на волята и т.н., медикаментозната терапия би имала ограничен ефект върху състоянието му. Тя ще помогне много за съхраняване на когнитивните му функции и тяхното по-малко увреждане, но основно средство за преодоляване на този род проблеми при заболяване от шизофрения са не медикаментите, а психосоциалната рехабилитация.

Психосоциалната рехабилитация обръща особено внимание на възвръщането на уменията за изпълнение на различни социални роли (напр. трудова роля, роля в семейството и т.н.). Така тя подкрепя индивида в задачата му да се възстанови от заболяването и отново да поеме задълженията, свързани със всекидневния живот.

В случай, че Вашият брат е изгубил част от уменията си за независим живот, които преди това е имал, добре е заедно с медикаментозното лечение, той да има възможност и за рехабилитация. За съжаление, програмите по психосоциална рехабилитация в страната са малко и е добре да проверите чрез психиатрите в Бургас дали във вашия град функционира подобна програма.

Комбинацията от лечение и рехабилитация предлага по-добра възможност за възстановяване, отколкото лечението само по себе си. И в двата случая обаче процесът е сложен и продължителен, изисква много упоритост и посвещаване както от страна на брат Ви, така и на професионалистите, които работят с него, а и на цялото семейство.
И тъкмо в тази упоритост и посветеност се състои „чудото” на възстановяването при психотичните състояния.

Пожелаваме на Вас, брат Ви и цялото Ви семейство да имате куража и търпението да извървите този път.

Поддръжа се от Студио Кипо