Гранично Личностно Разстройство


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Здравейте,

Преди около година ми беше поставено като диагноза заболяването Циклотимия. От тогава взимам стабилизатори на настроението и леки анти-депресанти. Имам проблеми със резките промени на настроенията и емоциите от около 10 – 12 год. (сега съм на 32), но тези „фази“ както аз ги наричам никога не са траели повече от няколко дни. Лекували са ме за депресия няколко пъти неуспешно. От както взимам стабилизаторите на настроение се чувствам значително по-добре, но все още имам проблем с неконтролируеми емоции (най-вече страх от изоставяне, чувство за вина и незначителност), които много пречат на отношенията с близките ми хора. Наскоро разбрах че при циклотимията, типични са по-дългите периоди на циклотимични настроения, затова предполагам че диагнозата която са ми направили е по-скоро грешна и заболяването от което всъщност страдам е ГЛР. Моля, бихте ли ми дали съвет за това как да разбера от кое от двете заболявания всъщност страдам и също какво е лечението за ГЛР? Бих била благодарна и ако ме опътите към специалист в областта на този тип заболявания който да може да ми назначи адекватно лечение.
Благодаря предварително за съвета!

Отговор:

Здравейте!

Преди всичко нека да уточним, че и циклотимията и граничното личностово разстройство, въпреки че са включени като диагнози в класификацията на болестите (МКБ-10), не са заболявания в класическия (медицински) смисъл на думата. Циклотимията е един начин да се обобщи и назове темпераментова характеристика. Тя отразява индивидуална особеност, свързана с неустойчивост на настроението, която обаче няма клинична значимост. Т.е. циклотимията се доближава много до т.нар. личностови разстройства, едно от които е граничното личностово разстройство. Обикновено колебанията в настроението при ГЛР са по-кратки, често са по-бурни, водят до по-изразен дистрес за индивида и до повече проблеми във взаимоотношенията с околните. Разликата между двете е, че при циклотимията по-скоро става въпрос за вродена особеност, докато причините за ГЛР са свързани с травамтичен преживелищен опит в миналото, в повечето случаи започващ още в ранното детство. В нашия сайт сме превели и публикували статия по темата, от която ще научите много за граничното личностово разстройство (статията е озаглавена „Граничната личност“ и е публикувана в раздел „Библиотека“ на сайта)

Предписването на медикаменти при гранично личностово разстройство цели да подпомогне индивида в овладяването на негативните тенденции в поведението и преживяванията си, но само то обикновено не е достатъчно. Смята се, че основното лечение е психологическо, по-специално психоаналитична психотерапия. Фармакологичното лечение има палиативен характер.  Когато търсите специалист, имайте предвид, че само лекар може да ви назначи медикаментозно лечение. В случй, че решите да започнете психотерапия потърсете психотерапевт (психолог или лекар с квалификация по психотерапия) с който да договорите започване на терапия. Обикновено договарянето се случва в рамките на една или няколко срещи, по време на които се извърша и преценка от специалиста за естеството на проблема, неговата изразеност и възможността да бъде повлиян от психотерапевтичния метод, практикуван от специалиста. Ако искате само диагностична оценка, най-добре би било да се свържете с клиничен психолог, който е квалифициран да провежда изследване на личностов профил, вкл. чрез психологически тестове.

_____________________________________
Вие сте конксултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо