Прегаряте ли?

Този тест е предназначен да оцени влиянието, което Вашата работа, работната среда и ангажиментите, които поемате, оказват върху вашето психично здраве. Следвайки въпросите в таблицата по-долу, отговорете дали сте забелязали съответните промени при себе си през последните 6 месеца. За отговори използвайте скалата от 1 до 5. Оценете промяната с 1, ако промяната е малка или няма никаква промяна. Използвайте оценка 5, ако е налице много сериозна промяна. Използвайте цифрите 2, 3 и 4 за междинните степени.

1) Уморявате ли се по-лесно? Чувствате ли се по-скоро уморени, отколкото изпълнени с енергия?
1
2
3
4
5

2) Хората предизвикват ли раздразнение у вас, като ви казват: “Нещо не изглеждаш много добре напоследък”?
1
2
3
4
5

3) Работите все повече и повече, а постигате все по-малко и по-малко?
1
2
3
4
5

4) Ставате все по-циничен? Ентусиазмът ви се загубва все повече и повече?
1
2
3
4
5

5) Обхваща ли ви често тъга, която не можете да обясните?
1
2
3
4
5

6) Забравяте ли (срещи, срокове, лични вещи) ?
1
2
3
4
5

7) Нараства ли раздразнителността ви? Избухливостта ви? Чувствате ли, че разочарованието ви от хората около Вас е нараснало?
1
2
3
4
5

8) Виждате ли се по-рядко с близките си приятели и с членовете на семейството ви?
1
2
3
4
5

9) Мислите ли, че сте твърде зает дори за обичайните неща, като телефонни обаждания, четене на отчети или изпращане на Коледни картички?
1
2
3
4
5

10) Измъчват ли ви някакви физически неразположения (болки в различни части на тялото, главоболиe, продължителни настинки)?
1
2
3
4
5

11) Чувствате ли се дезориентирани, когато приключите дейностите за деня?
1
2
3
4
5

12) Можете ли да изпитвате удоволствие както преди?
1
2
3
4
5

13) Можете ли да се смеете на шеги за самите вас?
1
2
3
4
5

14) Създава ли сексът повече грижи, отколкото удоволствие?
1
2
3
4
5

15) Имате ли усещането, че имате малко неща да кажете на хората?
1
2
3
4
5


Изчисли
Отговорени въпроси: 0 от 15

 

Поддръжа се от Студио Кипо