Самооценъчна скала за депресия на VON ZERSSEN

Пред Вас са двойки прилагателни, които означават противоположни състояния. Отбележете с кръстче (Х) в кутийката вдясно прилагателното, което най-добре отговаря на Вашето сегашно състояние. Не мислете дълго преди да отговорите и не пропускайте нито един ред! Когато се колебаете, избирайте онова прилагателно от двойката, което в по-голяма степен или по-често можете да отнесете към себе си през последната една седмица (по-скоро едното или по-скоро другото; кое от тях е доминиращо или преобладава напоследък). Отговаряйте колкото можете по-рядко с “нито едното, нито другото”.

1) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
бодър
отпаднал
нито едното, нито другото

2) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
равнодушен
отзивчив
нито едното, нито другото

3) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
радостен
печален
нито едното, нито другото

4) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
удачник
неудачник
нито едното, нито другото

5) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
раздразнителен
ведър
нито едното, нито другото

6) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
нерешителен
решителен
нито едното, нито другото

7) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
весел
тъжен
нито едното, нито другото

8) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
в добро настроение
в лошо настроение
нито едното, нито другото

9) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
без апетит
с добър апетит
нито едното, нито другото

10) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
общителен
затворен в себе си
нито едното, нито другото

11) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
некадърен
кадърен
нито едното, нито другото

12) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
спокоен
напрегнат
нито едното, нито другото

13) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
щастлив
нещастен
нито едното, нито другото

14) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
стеснителен
общителен
нито едното, нито другото

15) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
порочен
непорочен
нито едното, нито другото

16) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
незастрашен
застрашен
нито едното, нито другото

17) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
изоставен
заобиколен с приятели
нито едното, нито другото

18) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
уравновесен
вътрешно неуравновесен
нито едното, нито другото

19) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
уверен в себе си
неуверен в себе си
нито едното, нито другото

20) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
нищожен
пълноценен
нито едното, нито другото

21) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
отстъпчив
непоколебим
нито едното, нито другото

22) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
уморен
отпочинал
нито едното, нито другото

23) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
колеблив
твърд
нито едното, нито другото

24) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
спокоен
неспокоен
нито едното, нито другото

25) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
отпуснат
целеустремен
нито едното, нито другото

26) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
ненужен
нужен
нито едното, нито другото

27) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
непохватен
сръчен
нито едното, нито другото

28) Напоследък се чувствам, по-скоро ...
превъзхождащ другите
малоценен
нито едното, нито другото


Изчисли
Отговорени въпроси: 0 от 28


Поддръжа се от Студио Кипо