Самооценъчна скала за депресивност на W. ZUNG

Този въпросник се състои от списък от твърдения, които се отнасят до депресивните състояния. Прочетете последователно твърденията и определете колко често тези твърдения описват начина по който сте се чувствали през последните 7 дни. Използвайте четирите степени, посочени в таблицата: никога или рядко; понякога; често; много често или винаги.

1) Чувствам се потиснат, мрачен и тъжен
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

2) Сутрин се чувствам най-добре
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

3) Неочаквано заплаквам или често ме избива на плач
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

4) Нощем спя лошо
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

5) Ям толкова, колкото и по-рано
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

6) Сексуалният живот все още ми доставя радост
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

7) Забелязвам, че отслабвам на тегло
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

8) Страдам от запек
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

9) Сърцето ми бие по-бързо от преди
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

10) Уморявам се без причина
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

11) Мисля толкова ясно, както и преди
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

12) Извършвам по-бавно, отколкото обикновено ежедневните си задължения
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

13) Чувствам се неспокоен и не мога да седя на едно място
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

14) Гледам с надежда в бъдещето
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

15) Станал съм по-раздразнителен от обикновенно
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

16) Лесно вземам решения
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

17) Мисля, че съм полезен и се нуждаят от мен
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

18) Животът ми е запълнен (оползотворен)
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

19) Имам чувството, че за другите би било по-добре, ако бих бил мъртъв
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги

20) Не ме удоволетворява това, което върша, не ми доставя радост.
Никога или рядко
Понякога
Често
Много често или винаги


Изчисли
Отговорени въпроси: 0 от 20

 

Поддръжа се от Студио Кипо