Клинична скала за тревожност и депресия (HADS)

Инструкции: Използвайки таблицата по-долу, посочете до каква степен сте съгласни или не сте съгласни с всяко от написаните твърдения. Моля, за всеки въпрос изберете един отговор от четирите предложени. Отговаряйте колкото се може по-спонтанно и не размишлявайте дълго над отговорите си.

HADS (Snaith & Zigmond, 1994) е самооценъчен въпросник, развит за определяне на интензивни тревожни и депресивни състояния. Тъй като е бил развит за прилагане в непсихиатрични организации, той не отчита симптомите, от които могат да страдат само хората с психично заболяване, като физическа болка и загуба на тегло. Клиентите са помолени да изберат един отговор от четири, предложени за всеки въпрос. Те трябва да отговорят спонтанно и да получат инструкции да не мислят прекалено дълго за отговорите си. Точките на всеки отговор са дадени в дясната колонка.

1) Чувствам се напрегнат:
През по-голямата част от времето
През голяма част от времето
От време на време, на моменти
Изобщо не се чувствам така

2) Все още изпитвам удоволствие от нещата, на които се радвах и преди:
Определено в същата степен
Не толкова много
Само малко
Изобщо не е така

3) Страхувам се, че нещо ужасно ще се случи всеки момент:
Много категорично и твърде неприятно
Да, но не е прекалено зле
Донякъде, но това не ме безпокои
Изобщо не се чувствам така

4) Мога да се смея и виждам смешната страна на нещата:
Така, както и преди
По-малко от преди
Категорично не е толкова много сега
Изобщо не мога

5) Спохождат ме обезпокояващи мисли:
Наистина голяма част от времето
През повечето време
От време на време, но не твърде често
Само на моменти

6) Весел/а съм:
Изобщо не е така
Не е често
Понякога
През повечето време

7) Мога да се отпусна и да се чувствам спокоен:
Категорично да
Обикновено
Не е често
Изобщо не мога

8) Имам чувството, че движенията ми са забавени:
Почти през цялото време
Много често
Понякога
Никога

9) Изпитвам неприятното чувство, че стомахът ми се обръща:
Изобщо не е така
На моменти
Доста често
Много често

10) Изгубил съм интерес как изглеждам:
Категорично да
Не се грижа толкова, колкото би трябвало
Може би не се грижа чак толкова много
Грижа се както обичайно

11) Чувствам се неспокоен, когато се налага да пътувам:
Наистина много
Доста
Не е много
Изобщо не

12) Очаквам нещата от ежедневието с удоволствие:
Както винаги съм правил/а
Като че ли в по-малка степен, отколкото преди
Категорично в по-малка степен от преди
По-скоро не

13) Внезапно ме обхваща паника:
Наистина много често
Доста често
Не много често
Изобщо не

14) Мога да се наслаждавам на хубава книга или радио или телевизионна програма:
Често
Понякога
Не е често
Много рядко


Изчисли
Отговорени въпроси: 0 от 14

Поддръжа се от Студио Кипо