Медицински Центрове в София

 

Лечебно заведение

Лекар

Адрес (район, улица, №) Телефон
МСЦ „Лозенец“ д-р Снежина Шивачева Лозенец, ул. „Малуша“ № 10 963-25-54
МСЦ „Царица Йоанна“ д-р Маргарита Пейкова Оборище, ул. „Бяло море“ № 8 9432-132 (207)
МЦ І Банкя д-р Лозана Арсова Банкя, ул. „М-р Коста Паница“ № 10 9977119
МЦ 16 София д-р Груйо Чернаев Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 8А 952-25-97; 952-67-32
МЦ 31 София д-р Екатерина Велинова Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 991-42-86; 991-43-03
МЦ „Авицена“ д-р Петранка Попова Възраждане, ул. „Партений Нишавски“ № 13 232-751; 822-11-82
МЦ „Сент Тома“ д-р Елена Димитрова Трайкова Красно село, бел. „Цар Борис ІІІ“ № 91 9581177; 9586023; 9588015
МЦ „Невромед“ д-р Тодор Господинов Стоянчев Триадица, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 922-56-44
МЦ „Спектромед“ д-р Николай Димитров Драганов Триадица, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 922-58-36; 922-28-67; 098503010
МЦ „Александровска“ д-р Людмил Димитров Димитров Триадица, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1 923-08-15; 088-444-612
МЦ „Сърце и здраве“ д-р Людмил Цанков Груев Лозенец, ул. „Люботрън“ № 17 962-22-17
МЦ „Уромед 2001″ д-р Димитър Стефанов Янев Слатина, ул. „Погледец“ № 9 971-45-80; 717-184
МЦ „Борола“ д-р Росино Кириякичков Гайтанджиев Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 52 983-62-03; 088-395-137
МЦ „Свети Наум“ д-р Валерий Петров Цонев Изгрев, ул. „Любен Русев“ № 1 971-14-07/84-03
МЦ „Медик груп“ д-р Жулиета Цветкова Пантеелева-Петкова Триадица, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 922-58-77; 088-803-773
МСЦ „Лозенец“ д-р Георги Христов Хаджиев Лозенец, ул. „Малуша“ № 10 963-25-54
МСЦ „Медик“ д-р Лилия Иванова Томерова Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 80, бл. 41 929-06-05; 234500
МЦ „Детско здраве” Д-р Ангел Брощилов София

 

 

МЦ – Медицински Център

МСЦ – Медико-Стоматологичен Център

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо