Радослав Виденов

 

ВЪВ ВЕРЕН МИР

Скромен,
нека да съм скромен
в този свят от изкушения огромен!
Малък,
нека да съм малък
хранещ се залък по залък!
Тих,
аз съм тих
всред океана
от копнежи и пристрастия безспир!
И бих,
бих бил
по-щастлив,
забравил безплодните стремежи,
живеейки във верен мир!

София, 2006

ОЗАРЯВАЩА  ТИШИНА

Искам да е тихо!
Да е тихо в моята душа!
Искам да е тихо,
Навред и в света!
Аз се нуждая
от просторна тишина
и лелея
по кристална бъднина!
Нека да е тихо
около мен и теб!
Нощните звезди заспаха
след поредния си полет!
Мойта тишина
е сладост за душата!
Вози се като шейна
на път  към сърцата,
на хората и животните.
На всички нас
тишината дава криле!
Как така? – би попитал ти -

Ами просто от сън
се събуди и…
лети !

София, 2006

НЕКА ВСИЧКИ СЕ ВЕСЕЛИМ!

Нека всички се веселим!
Нека няма тъжни очи!
Нека разкрасим
света с нашите светли души!
Нека се осмелим
желанията си да победим!
Нека трайно установим
мира в отношенията с нашия любим!
Нека всички се веселим
и нека болката
и тъгата да победим

София, 2006

ПОКАНА

Ела тук- приятелю мой!
Не искам никого друг,
светът е само мой и твой!
Да бъдем заедно,
да се радваме и да творим.
Това са именно
нещата, които ние
трябва да решим!
Ние може в миг да полетим,
ако закона на живота
тук е приложим!
Смело, с любовта да се съединим
умело добротата да умножим!
В свят пълен с чудеса
Се живее лесно, наистина, да!

София, 2006

Поддръжа се от Студио Кипо