Покана за Общо събрание на Сдружение Общество Адаптация

До членовете на сдружение Общество „Адаптация“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 13.04.2020 г., от 18 ч., в гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен
ред:
1. Годишен отчет на УС на сдружението;
2. Избор на нов управителен съвет;
3. Приемане на нови членове;
4. Планиране на нови инициативи и други организационни въпроси;
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред в 19 ч.

Поздрави, очакваме ви.

12 март 2020 г.
гр. София

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо