Въведение в работата с групи. Обучителен курс в два модула

 

Водещи: Светлана Благоева и Димитър Германов

Първият модул на курса има за цел да въведе специалисти от помагащите професии в теоретичното разбиране за груповата работа, проследявайки етапите на формиране на групата, груповия процес и динамика, факторите на ефективната групова работа, както и различните видове групи. След курса участниците ще са придобили познания за груповата динамика и основните принципи на работа с групи, както и ще могат да диференцират различни подходи за работа в група.

Вторият модул на курса въвежда в практически умения след теоретичната основа. В него  ще бъдат разгледани специфични въпроси в работата с групи: умения за водене на първоначално интервю; работа със съпротивите в групата и основни интервенции в различните работни фази.

Курсът е изграден на основата на презентации, дискусии, откъси от филми, практически упражнения и работа по казуси. Участниците придобиват сертификат за всяка от завършените части на обучителния курс.

Кратка анотация за водещите:

Светлана Благоева в продължение на 12 години работи като психотерапевт с възрастни, а в последните 7 години – и с деца и техните родители; в практиката си е придобила умения в областта на кризисното интервениране, в работата с различни видове групи (обучителни модули за професионалисти, организационно консултиране на екипи, тренинги за специалисти в сферата на услугите). Светлана е сертифициран групов аналитик към Университета „Зигмунд Фройд“, Виена, и Българското общество по групова анализа и групови процеси, София.

Димитър Германов в момента е в докторска програма по социална работа в колежа Смит, Нортхемптън, САЩ. Той има близо 25 години натрупан опит в индивидуално, семейно и групово консултиране, включително на хора с тежки психични разстройства, с трудности в адаптацията и в процес на възстановяване след психичен срив; от седем години консултира и деца с нарушения в поведението и затруднена адаптация. Димитър е сертифициран групов аналитик към Университета „Зигмунд Фройд“, Виена, и Българското общество по групова анализа и групови процеси, София.

Светлана и Димитър в продължение на 5 години водят терапевтични групи за хора, които срещат затруднения в общуването.Те имат съвместен опит в провеждането на публични лекции и обучения за професионалисти в помагащите професии.

Дати на провеждане: Модул 1 – 27 януари, 2018; Модул 2 – 28 януари, 2018

Място на провеждане: Амбулатория за психично здраве „Адаптация”, София, ул. Цар Симеон 13

Участие в обучението: Кандидатите могат да се свържат с водещите на следните мейли:

dgermanov@hotmail.com

svetlana_petkova@hotmail.com

или да се обадят на следните телефони:

Димитър Германов – 0888 569 345

Светлана Благоева – 0888 381 066

Такса за обучителен модул: Таксата, заплатена по банков път е 80 лв. за един обучителен модул. Таксата, заплатена в деня на стартиране на модула, е 90 лв./обучителен модул.

Заплащане по банков път:

Адаптация ООД

IBAN BG94UNCR70001519825418

BIC UNCRBGSF

Банка Уникредит Булбанк

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо