Самооценъчна скала за депресия на VON ZERSSEN

Пред Вас са двойки прилагателни, които означават противоположни състояния. Отбележете с кръстче (Х) в кутийката вдясно прилагателното, което най-добре отговаря на Вашето сегашно състояние.

Виж още »

Самооценъчна скала за депресивност на W. ZUNG

Този въпросник се състои от списък от твърдения, които се отнасят до депресивните състояния. Прочетете последователно твърденията и определете колко често тези твърдения описват начина по който сте се чувствали през последните 7 дни.

Виж още »

Прегаряте ли?

Този тест е предназначен да оцени влиянието, което Вашата работа, работната среда и ангажиментите, които поемате, оказват върху вашето психично здраве.

Виж още »

Клинична скала за тревожност и депресия (HADS)

Използвайки таблицата, посочете до каква степен сте съгласни или не сте съгласни с всяко от написаните твърдения. Моля, за всеки въпрос изберете един отговор от четирите предложени.

Виж още »
Поддръжа се от Студио Кипо