Справочникът има за цел да даде информация за съществуващи служби и организации, работещи в сферата на психичното здраве, независимо от формата им на собственост: държавни, общински или частни. За да сте сигурни в достоверността на публикуваната информация и в качеството на предлаганите услуги, моля искайте допълнителна информация за регистрацията на организацията, за квалификацията на професионалистите, за предоставяните услуги, за реда и начина на заплащане. Търсете и отзиви на потребители на услуги (напр. във форума на този сайт).