Нaционално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България – годишна и пожизнна болестност, тежест и коморбидност

Нaционално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България - годишна и пожизнна болестност, тежест и коморбидност

Резултатите от изследването показват, че всеки пети българин през даден етап от живота си е страдал от психично разстройство.

Виж още »
Страница 2 от 212
Поддръжа се от Студио Кипо