Политика за психично здраве на Република България 2004-2012 година

Политика за психично здраве на Република България 2004-2012 година

Въвеждането на ценностите на гражданското общество в езика на психиатричната практика и културата на услугите е приоритет на настоящата здравна политика. Това значи, че усилията следва да бъдат фокусирани върху промените в структурата, управлението и мениджмънта, а така също и обучаването на персонал, който да работи в нови организационни условия и в нови професионални роли.

Виж още »
Нaционално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България – годишна и пожизнна болестност, тежест и коморбидност

Нaционално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България - годишна и пожизнна болестност, тежест и коморбидност

Резултатите от изследването показват, че всеки пети българин през даден етап от живота си е страдал от психично разстройство.

Виж още »
Страница 2 от 212
Поддръжа се от Студио Кипо