За нас

Сдружение с идеална цел “Общество Адаптация” Историята на Сдружението може да се проследи от юни 2003 година, когато ръководството на Групова психиатрична практика “Адаптация” свиква събрание на близките на своите пациенти с две основни цели – да направи публичен отчет и да им предложи да си създадат група за взаимопомощ с подкрепата на професионалистите. Близките [...]

Виж още »
Поддръжа се от Студио Кипо