Един отговор

15.02.2015 г.

Преди 30 години бяха проведени изследвания за етиологията и патогенезиса на незаразните заболявания при човека и в частност на психичните заболявания, особено на шизофренията.
Взеха косвено участие 5 Научни институти на Медицинската академия, няколко Обединени и Окръжни болници, 5-6 Изчислителни центрове от София и провинцията и пр. Получиха се резултати за каузална терапия на заболяванията. Виж сайта.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо