Ц-Ш

Шизофрения
Какво е шизофренията: Обратно на разпространеното вярване, шизофренията не е „разцепена или множествена личност“. И въпреки, че хората със шизофрения често са представяни като насилници по телевизията и радиото, това е рядко срещано. Шизофренията е едно от най-увреждащите и мъчителни разстройства. Също както ракът е свързан с различни заболявания, множество изследвания сега сочат, че шизофренията е по-скоро група от заболявания, отколкото една болест.

Как започва шизофренията: Обикновено шизофренията започва в късната младежка възраст или ранната зрялост. Изследователите откриват генетична връзка при отключването на шизофрения. Дете, което има един родител с шизофрения, има 10% по-голям вероятност да отключи шизофрения, докато при деца със здрави родители този риск е 1%. Сега изследванията показват неспецифични нарушения, както в мозъчната структура, така и в биохимичната активност. Изследователите също така са склонни да се съгласят, че влиянието на обкръжението също има участие при развитието на шизофрения.

Повече информация относно шизофренията:
Симптоми: „Психотичните“, или „позитивните“ симптоми включват налудности (странни мисли, които нямат своето основание в реалността и не подлежат на корекция с рационални аргументи); халюцинации (чуване на гласове, виждане на несъществуващи неща, преживяване на усещания като изгаряне, които нямат източник); разпокъсано мислене (фрагментирано, без вътрешни връзки, понякога налудно говорене). Други, „негативни“ симптоми, включват социално оттегляне, силно изразена апатия, намалена мотивация, притъпена емоционална експресия.

Формална диагноза: Активни симптоми на болестта (като психотичен епизод) за най-малко две седмици + други симптоми от поне 6 месеца.

Лечение: Хора със шизофрения често се нуждаят от медикаменти за контролиране на най-притесняващите симптоми на болестта. Антипсихотичните медикаменти помагат за достигане на биохимичния баланс до нивото на нормалното. Новите лекарства могат също така да бъдат ефективни за негативните симптоми като социално оттегляне, изразена апатия и понижена емоционална експресия.

Възстановяване: След като тези симптоми се поставят под контрол, психотерапията и групите за взаимопомощ могат да помогнат на хората със шизофрения да научат как да подобрят социалните си умения, да се справят със стреса, да разпознават ранните предупредителни сигнали на идващ епизод, да удължат периодите на ремисия. Също така групите за подкрепа на членовете на семействата и семейната терапия могат да дадат на членовете на тези семейства по-добро разбиране за болестта и да им помогне да изразяват повече  състрадание и да оказват повече подкрепа, които играят съществена роля в процеса на възстановяване. Добрата новина е, че повечето от хората със шизофрения могат да работят, да живеят самостоятелно в общността или с техните близки и да се радват на приятели, ако получават подходящо лечение. Лечението на шизофренията според някои изследвания може да е успешно при 60% от случаите.

Бележка: за по-подробна информация по темата вижте специализираните сайтове:
www.schizophrenia.com

Поддръжа се от Студио Кипо