Г-Е

Говорно разстройство
Слаба или абнормална употреба на вокалната система при словесната комуникация. Говорът е неразбираем или толкова беден, че привлича вниманието към себе си и води в говорещия до гняв и тревожност, чувство на неадекватност или неуместно поведение.

Горещ телефон
Постояннна телефонна линия/номер, който е специално създаден и може да действа като кризисна телефонна линия за спешно консултиране или като източник за пренасочване на хора с психично-здравни проблеми. У нас по-често се говори за “телефон на доверието”.

Гранично личностово разстройство
Граничните личности са добре известни благодарение на големия брой описващи статии, които подчертават патологията на характера у тях. Например, хората с това разстройство са били наричани псевдоневротични, шизоидно-неадекватни, нарцистични, инфантилни, параноидни, неспособни да овладяват импулсите си, полиморфно-перверзни, алопластични, “as-if”, социопати, циклотимични личности. Симптомите, поведението и афектите на граничните личности варират от гняв, празнота, депресия, неотслабващи непрекъснати нарцистични изисквания, инфантилно търсене на обекта, проективна идентификация, разцепване на обекта в отношенията с хората, примитивна идеализация до уязвимо отчитане на реалността и объркана идентичност. Описвани са като хора, преживяващи себе си като лоши и лишени от ценност и в същото време изпитващи силни чувства на всемогъщество и правещи магически опити да контролират обкръжението си.

Известно време се е смятало, че хората с гранично разстройство са всъщност на ръба на шизофренията. Тези клиенти не са открито психотични, използват много защити, които сякаш ги поддържат и крепят. Части от тяхното его функционират наистина добре. Все пак, те изглеждат като постоянно намиращи се на ръба на разстройството. Наричали са ги още псевдоневротици, а всъщност шизофреници, прикрити от множество невротични симптоми и страдащи от интензивна тревожност. Други автори са ги разполагали в континуума на разстройствата на характера между неврозите и психозите.

Групова терапия
Тази форма на терапия включва група от 4 до 12 човека със сходни проблеми, които се срещат редовно с терапевт. Терапевтът използва емоционалните връзки между отделните членове, за да им помогне да получат облекчение от дистреса и за да намери възможност за промяна на тяхното поведение.

Двойна диагноза
Пример: човек, който страда едновременно от алкохолизъм/зависимост към наркотични вещества и в същото време от емоционално или психично разстройство, обикновенно има двойна диагноза.

Деинституционализирани служби
Организации, които предоставят психично-здравни услуги, но не в дневен стационар, а в обкръжението на пациента или чрез сестринство по домовете.

Деменция
Деменцията е дегенеративно заболяване на главния мозък, което затруднява процесите на запаметяване, научаване и комуникация; обикновено за човека става трудно да се грижи сам за себе си. Това разстройство може също така да засегне настроението и личността на човека.

Деца и юноши в риск от психично-здравни проблеми
Децата са в най-голям риск за отключване на психично-здравен проблем, когато определено количество фактори са налице в техния живот и в тяхното обкръжение. Факторите включват физическа злоупотреба, емоционална злоупотреба или неглижиране на грижите, висок стрес, дискриминация, бедност, загуба на обичан човек, честа промяна на местожителството, алкохолизъм или дуг вид пристрастеност към наркотици, травма, излагане на насилие.

Диагностична оценка
Целите на главната психиатрична оценка са няколколко: 1) да се постави психиатрична диагноза, 2) да се съберат данни, които да се употребят за формулировката по случая, 3) да се състави първоначален лечебен план с особено внимание към всички незабавни интервенции, които могат да послужат за повишаване на безопасността на пациента или, ако става въпрос за преоценка на пациента след дълъг период на лечение, за ревизиране на лечебният план с оглед на новите перспективи, разкрити при оценката.

Дислексия
Термин, използван за описание на обучителни затруднения, известни също така като специфични затруднение при умения за четене. Разстройството се характеризира с нарушено разпознаване на думите или разкодирането им.

Дисоциативно разстройство
Психично разстройство, при което нормалните съзнание и идентитет са разцепени или променени; често това е следствие на интензивна психологическа травма, психогенична амнезия, пост-травматично стресово разстройство или множествена личност.

Дневно лечение
Дневното лечение включва специфично образование, консултиране, обучение на родителите, професионално обучение, създаване на умения, кризисни интервенции, възстановителна терапия. То трае най-малко 4 часа на ден. Дневното лечение е във взаимовръзка с психично-здравното такова, с възстановителното лечение или с образователни организации и може дори да бъде предоставяно от тях.

Домашно насилие
Домашното насилие – също така познато като „интимна злоупотреба с партньора“, „съпружеска злоупотреба“ – е физическо, сексуално и/или психологическо насилие/злоупотреба с личност от неин настоящ интимен партньор.

Достъп
Ситуация, при която индивид, който се нуждае от грижи и услуги, има възможност да ги получи. Достъпът е повече от това да имаш здравна осигуровка или да можеш да платиш за услугите. Той също така се определя и от достъпността на услугите, приемливостта на услугите, културното съответствие, мястото, работното време, транспортните разходи, цената.

Достъпни служби
Служби, които са финансово достъпни, намират се наблизо, отворени са през нощта и почивните дни. Персоналът е внимателен и взема под внимание индивидуалните и културални ценности. Персоналът също така е чувствителен към бариерите, които могат да попречат на индивида да получи помощ. Например, младеж би бил много по-склонен да се появи на организирана групова среща за подкрепа в някой клуб или място близо до дома, отколкото да пътува да психично-здравен център. Достъпните служби могат да посрещнат нуждите на потребителите, без да записват хората в дълги книги на чакащите.

Драма-терапия/Психодрама
Систематична и целенасочена употреба на драматичните/театралните процеси, продукти и свързани с тях технологии за постигане на терапевтични цели за облекчение на симптоматиката, емоционална и психическа интеграция и личностово израстване. Драма-терапията е активен метод, който помага на клиента да разкаже своята история, за да разреши проблем, стигне до катарзис, достигане до по-голяма дълбочина и широта на собствения вътрешен опит, разбиране на значението на символите и образите, укрепване на способността за изпълнение на личностови роли, докато се повишава гъвкавостта при минаването от роля в роля. Драма-терапията е също така полезна за тренирането на социалните умения на хора с изоставане в психологическото развитие.

Езиково разстройство
Недостатък в способността за разбиране и изразяване на идеи, което поставя разговорните умения далеч зад индивидуалното израстване на индивида в други области.

Електро-конвулсивна терапия
Тази силно оспорвана технология използва нисковолтови електрически стимулации на мозъка за лечение на някои форми на тежка депресия, остра мания, както и някои форми на шизофрения. Тази потенциална животоспасяваща техника се прилага само когато останалите форми на терапия са се провалили, когато човекът е сериозно болен и/или не може да приема никакви медикаменти, а също така и когато човекът е много вероятно да извърши самоубийство. Реалните подобрения в използваната технология, напътствията за дозировката и предварителното обезболяване значително намаляват вероятността от странични ефекти.

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо