Vlado

Author

Д-р Ирина Лазарова: Никой не е достатъчно силен, ако е сам

Д-р Ирина Лазарова: Никой не е достатъчно силен, ако е сам

„Ако променим начина, по който мислим в конкретен момент, ще преобърнем и начина, по който се чувстваме, а също и поведението, което избираме…“

Виж още »
Вменяемост и правна дееспособност – случай от практиката

Вменяемост и правна дееспособност - случай от практиката

Представяме на вашето внимание една съдебно-психиатрична експертиза, която е изготвена за целите на наказателното съдопроизводство. Случаят е интересен с това, че експертизата по случая (която е четвърта поредна) повдига редица въпроси от съдебно-психиатричен интерес и се надяваме, че ще предизвика дебат в средите на съдебните експерти-психиатри, наказателните съдии и адвокати по наказателни дела.

Виж още »
Д-р Ааарон Бек, или как психиатрите променят света

Д-р Ааарон Бек, или как психиатрите променят света

Резюме. Настоящият обзор е посветен на 100-годишния юбилей на д-р Аарон Темкин Бек, известен като „бащата на когнитивно-поведенческата терапия”. Представени са възникването и развитието на когнитивната и когнитивно-поведенческата терапия през биографичната призма на Аарон Бек в концептуалния контекст, характерен за средата на 20-и век в САЩ. Описани са някои от ключовите понятия на съвременните когнитивно-поведенчески базирани терапевтични подходи. Също така са представени и специфичните етапи в развитието и разпространението на когнитивно-поведенческата терапия в България. Като специален акцент е отбелязан 48-ия европейски конгрес по когнитивна терапия, състоял се в София през 2018 г., посетен от повече от 850 делегати от 55 страни и открит чрез видео съобщение от самия Аарон Бек.
Ключови думи: Аарон Бек, когнитивно-поведенческа терапия, ключови понятия, етапи в развитието

Виж още »

Годишно общо събрание на Сдружение „Общество Адаптация“ 2021

От: Управителния съвет на Сдружение „Общество Адаптация“, ЕИК: 131239939, седалище и адрес: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 13 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ До: членовете на Сдружение в обществена полза „Общество „Адаптация“ Уважаеми членове на Сдружение „Общество „Адаптация“, С настоящата покана, на на основание чл. 17 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание на Сдружение Общество Адаптация

До членовете на сдружение Общество „Адаптация“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 13.04.2020 г., от 18 ч., в гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Годишен отчет на УС на сдружението; 2. [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание на Сдружение Общество Адаптация

  До членовете на сдружение “Общество Адаптация“ На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 16.04.2019 г. от 18 ч. в град София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.  Годишен отчет на УС на сдружението; 2.  [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 16.04.2018 г. от 18 ч. в град София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.      Годишен отчет на УС на сдружението; 2.      Приемане на нови членове; 3.      Планиране на нови инициативи и други организационни въпроси; [...]

Виж още »
Паническо разстройство – еволюция на понятието и когнитивно-поведенчески подходи

Паническо разстройство - еволюция на понятието и когнитивно-поведенчески подходи

Кирил Бозгунов – Амбулатория за психично здраве „Адаптация“ Резюме: Настоящата статия представя развитието на понятието „паническо разстройство“, както и когнитивната гледна точка за проблема. Описани са някои ключови стъпки от терапевтичната работа и някои широко използвани когнитивни техники. Summary: This article presents the development of the term „panic disorder“, as well as a cognitive perspective [...]

Виж още »

Въведение в работата с групи. Обучителен курс в два модула

  Водещи: Светлана Благоева и Димитър Германов Първият модул на курса има за цел да въведе специалисти от помагащите професии в теоретичното разбиране за груповата работа, проследявайки етапите на формиране на групата, груповия процес и динамика, факторите на ефективната групова работа, както и различните видове групи. След курса участниците ще са придобили познания за груповата [...]

Виж още »
Съвременни схващания върху хистерията

Съвременни схващания върху хистерията

К. Киров, В. Михов МА, НИНПН, Катедра по психиатрия Ръководител проф. Ив. Темков Представя се обзор, който третира проблема за хистерията исторически и съвременно. След преглед на развитието на знанията за това заболяване, се дават схващанията за клиничните прояви на болестта. Подчертава се изместването на хистеричния начин на реагиране от депресивния. Отделено е място за [...]

Виж още »
Критични бележки върху термина шизофрения

Критични бележки върху термина шизофрения

проф. К. Киров Медицинска Академия, Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, Директор: проф. Вл. Иванов Малък е броят на термините, употребявани в една тясна научна област, които в съвсем кратък срок влизат в речника на повечето хора от цивилизованите страни. Един от тях е терминът шизофрения. Тази „печалба” откъм популярност почти редовно се обезценява [...]

Виж още »
Психоза и религиозна конверсия

Психоза и религиозна конверсия

Г. Киров Клиника по неврология и психиатрия – ВМИ, София Резюме. Авторите разискват клинични наблюдения на пациенти, които, без да са били религиозни до заболяването, стават вярващи по време на психозата. Във връзка с това се обсъжда психологичната същност на вярата. Стига се до заключението, че у пациентите се образуват компенсаторни, реактивни образувания, подпомагащи човека [...]

Виж още »
Зряла и незряла личност

Зряла и незряла личност

проф. К. Киров Резюме: Авторът прави преглед на няколко сполучливи характеристики на незрялата, инфантилната, респ. на зрялата личност (по А. Якубик, Е. Bleuier, G. Allport, A. Maslow, O. Shwarz). Той се спира накратко и върху възможните причини за недостигане на характерово съзряване, а също споменава до какви неправилни реакции, развития и социални затруднения може да [...]

Виж още »

Покана за Общо събрание на сдружение „Общество Адаптация“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 20.04.2017 г. от 18 ч. в гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.      Годишен отчет на УС на сдружението; 2.      Избор на нов управителен съвет; 3.      Приемане на нови членове; 4.      Планиране на нови [...]

Виж още »

Публична лекция на проф. Пол Салковскис

  Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия oрганизира публична лекция на проф. Пол Салковскис, Университет на Бат, Великобритания, на тема „Съвременни приложения на когнитивно-поведенческата терапия и как тя ни дава възможност да помагаме на хората и същевременно да пестим парите на пациентите и на здравните институции.” Лекцията ще се проведе на 24.11.2016 от 17:30 ч., в [...]

Виж още »

Отбелязваме Световния ден на психичното здраве

Темата на тазгодишния Световен ден на психичното здраве, отбелязван на 10-и октомври, е „Психолгогическа първа помощ: запазване на достойнството в състояния на криза”. Фокусът е насочен върху базисната, прагматична страна на психологическата подкрепа, предоставяна от хората, намиращи се в помагаща роля –медицински персонал, учители, пожарникари, социални работници, или полицаи. Какво представлява психологическата първа помощ (ППП)? [...]

Виж още »

Предстояща Национална конференция по аналитична психология - 2016

На 8-9 октомври 2016 г. ще се проведе Пета национална конференция по аналитична психология на тема „Традиции и развитие в аналитичната психология и психотерапия“. Място на провеждане: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, Младежки еврейски дом. Можете да заявите своето участие или да изпращате запитвания на имейл: bsap.conference2016@gmail.com и bs.c.g.jung@gmail.com. За актуална информация следете страницата [...]

Виж още »

Предстоящо Общо събрание на сдружение „Общество Адаптация“

  На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 27.04.2016 г. от 18 ч. в  гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1.      Годишен отчет на УС на сдружението; 2.      Приемане на нови членове; 3.      Планиране на нови инициативи и други организационни [...]

Виж още »
Информационен бюлетин, брой 2

Информационен бюлетин, брой 2

Настоящият бюлетин се издава в рамките на проект „Отворени умове”, изпълняван от сдружение „Общество Адаптация” и включва отговори на най-често задаваните въпроси, получени от представители на целевите групи в рамките на проекта. В бюлетина ще намерите още информация за някои от основните психични разстройства, както и информация за съвременните методи на лечение,  правата на гражданите [...]

Виж още »

Терапевтична група за хора, които срещат трудности в общуването

  Започва сформирането на група за хора със затруднения в общуването. Групата ще предостави възможност участниците да работят върху свои състояния, като напрежения по време на разговор, отказ от общуване, страх от отхвърляне, несигурност, трудност в инициирането на разговор, трудност в поддържането на диалог. Подходът на работа включва обсъждане на проблеми, преживявания, сънища, асоциации, събития, [...]

Виж още »
Страница 1 от 20123451020...Последна »
 

 

Историите, които психично болните хора се осмелиха да разкажат, извират буквално от сърцата им. Някои от тях се притесняваха. Други не знаеха как да построят изреченията си. Трети се чудиха дали изобщо да се разкрият. Четвърти бяха изключително смели и се осмелиха да напишат за болката и вътрешните им преживявания, които ме разтърсиха. Смятам, че всеки човек, четейки историите им, би намерил в тях нещо свое, би се докоснал до свои трудности и неволи, до чувствеността и крехкостта на психично болните, усещания, които безспорно „живеят” и в здравите хора.
Яна Кацарова, интервюиращ
Поддръжа се от Студио Кипо