Майка ми има шизофрения…


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Майка ми има шизофрения и пие Zyprexa по едно хапче на ден, но е също и в менопауза и е доста превъзбудена и когато е в будно състояние постоянно ходи от единия край на стаята до другия – това много ме притеснява. Какво да направим, за да си подобри състоянието? Благодаря Ви много.

Отговор:

Здравейте!

Вашата майка се лекува с едно добро и модерно лекарство – Zyprexa, от групата на антипсихотиците. Страничните ефекти при приложението му са редки, но въпреки това, описаните признаци на неспокойствие при Вашата майка е възможно да бъдат страничен ефект от лечението с този медикамент.

Необходимо е да направите консултация с психиатъра, който е предписал медикамента и да го информирате за промяната в състоянието на майка Ви.

Друга възможност е да потърсите второ мнение от друг психиатър.

Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо