Брат ми има проблем с алкохола


Консултацията е част от проект „Отворени умове“, осъществяван от сдружение „Общество Адаптация“ в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, договор № 14/30.01.2014 г.

Въпрос:

Проблем:
Здравейте! Повода да поискам консулт от вас е моя брат. Има проблем с алкохола и в момента се лекува в психиатрия по негово желание. Въпросът ми е, подлежи ли на ТЕЛК заболяването му „алкохолен делириум“ в среден стадий? Има я вече намалената трудоспособност и т.н. Надявам се че съм се изразила правилно!

Предприети действия:
Лично аз всячески се опитвах да му говоря и да му обяснявам какви са последиците, но нямаше ефект. Не знам какво го накара сега сам да постъпи за лечение?

Семейство:

Приятели:

Решаващи моменти:

Работа:

Очаквания: Да разбера дали брат ми има право на ТЕЛК с тази диагноза?

Отговор:

Здравейте,

Да, брат ви има право и може да бъде представен на ТЕЛК за определяне степента на трайно намалена работоспособност поради алкохолизма си. Наличието на алкохолен делириум е индикатор за тежка алкохолна зависимост, която пък е основата на алкохолната болест. Каква ще бъде, обаче, оценката на комисията за степента на намалена работоспособност поради алкохолната болест, зависи от наличието на усложнения.

Ето какво е записано в приложение №1 към Наредбата за експертиза на работоспособността, което съдържа отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти:

„Оценката на неработоспособността зависи преди всичко от трайните органни увреди и техните последици (чернодробна увреда, полиневропатия, психоорганични промени, мозъчно-органични припадъци и други). При доказана алкохолна зависимост със загуба на контрол, значително снижение на волевата сфера и затруднено социално вграждане общата оценка на НР на базата на алкохолната болест по правило не се оценява по-ниско от 50 %. Забележки: 1. Зависимостта се счита за доказана едва след комплексно проведено лечение за въздържане от алкохол и въпреки усилията на лицето за въздържане от употреба не се е стигнало до никакъв наличен резултат. 2. При доказана зависимост, ако се е провело по-следващо лечение за въздържане от употреба на алкохол, задължително трябва да се изчака резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период по правило НР се приема за 30 %, освен ако органната увреда не обуславя по-висока оценка“.

Цялата наредба е достъпна тук.

____________________________
Вие сте консултирани от д-р Владимир СОТИРОВ

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо