Организации, работещи с жени, жертви на насилие

организация адрес телефон
Кризисно звено“Анимус” -  

02/981 76 86
initiative@nextlevel.bg

Център “Надя”Подслон -
до 45 дни
София Ул.“Георги
Бенковски” 12 А вх. А
 

02/981 93 00
02/952 04 21
nadja@cablebg.net

 

“Български Джендър
Изследвания”
София 1142 Ул. “Любен Каравелов”
12 ПК 938
 

02/950 38 65
02/950 38 67
Факс: 963 53 57
Bgrf@astvatec.net
Bgrf_jiv@inet.bg

Фондация “Джендър Проект
за България”
София 1000 Ул.
“Парчевич” 37 Ап. 4
ПК 826
 

0886/99 42 76
02/981 56 04
gender@bulnet.bg
02/986 47 10

 

Фондация “Джендър образование,
изследвания и технологии”
София 1000 ПК 963  

02/988 78 55
gert@mbox.contact.bg,

http://www.gert.ngo-bg.org/

МОМ –Mеждународна организация

по мигрантите

София  

02/981 63 65
02/981 83 76
0889/621 830

 

ЦИПЖ  

София 1000
Ул. “Триадица” 6
Ет. 1, ст. 101

 

-
Фондация “Св. Дамян и
Козма
 

”Велико Търново Ул.“Васил Левски” 27Вх. В, ет. 3, За коресп. Ул.“Черни Връх” 26

 

062/63 37 70
062/2 37 70
fsdk@abv.bg
Асоциация “Деметра” Бургас Ул.
“Александровска”
123, вх. А, ет. 2
 

056/3 24 13,
demetra@unacs.bg
факс 056/81 00 93

 

Фондация  

Габрово

 

066/3 11 54
Фондация за грижи
в oбщността “Дива”
Пловдив  

032/642 335
032/64 10 69
fgodiva@netvisio.net

 

Дамски клуб “Екатерина Каравелова”  

Силистра Ул. “Симеон
Велики” 70 ПК 283

 

086/820 487
086/820 792
Асоциация “SOS” – семейства в
немилост
Варна Ул.“Славянска” 32 052/60 96 77
sfda@mail.orbitel.bg

 

Център “Мария”  

Горна Оряховица 5100
Ул. “Цар Освободител” 11 ПК 185

 

0618/4 21 81
факс 0618/4 21 36
center_maria@abv.bg
Женски клуб “Родопея” Кърджали 6600
Ул.“Републиканска” 47
0361/2 90 95; 0361/2 22 15
camelia_kg@yahoo.com
Център “Отворена врата”  

Плевен 5800 Ул.
“Васил Левски” 192
Ст. 406, ПК 1034

 

064/4 67 13
opendoor_center@hotmail.com
Център “Вела” Враца  

092 сл. 62 40 40; 62 62 96
факс 092/2 11 96
Vellacenter@abv.bg

 

Фондация “Социален
консултативен център”
Самоков 2000 Пл.
“Захари Зограф” 1 Ет. 2, ст. 8
 

0722/2 07 85
факс 0722/6 60 85
sacf@infotel.bg
osteosam@abv.bg
sacf@mail.bg

“Форум за женска солидарност” Ловеч 5500
Ул. “Иван Вазов” 21
 

0889/80 71 70
0888/98 20 18

 

“Социално-консултативен център”
към ООСП Кюстендил
 

Кюстендил 2500
Ул. “Ракла” 3

 

078/5 20 38
Асоциация “Ная” Търговище 7700 Ул.
“Пирин” 12, ап. 19, ет. 3

 

 

Naia@usa.com
Сдружение
“Клуб Перспективи”
 

Стара Загора 6003 Ул.
“Д-р Т. Стоянович” 7 Ап. 5

 

042/5 44 67
club_perspektives@hotmail.com

 

Фондация “Идеи и ценности” Сандански  

0746/2 11 82 0746/3 26 39

 

Фондация „Вита” Добрич  

058/2 95 85
vita@mail.bg

Сдружение “Алтернатива 55” Стара Загора  

042/66 33 35

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо