Областни диспансери за психични заболявания на територията на България

В страната функционират 12 областни психиатрични диспансери.
Към всеки от тях има разкрит стационар с различен брой легла.
Всички диспансери са регистрирани като еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД).
Техен собственик са съответните общини.
Финансират се основно от целеви субсидии от републиканския бюджет.
Абревиатурата ОДПЗС означава Областен Диспансер за Психични Заболявания със Стационар.
Лечебно заведение Адрес Директор (управител) Телефон
1. „ОДПЗС -Благоевград Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №21 Д-р Николай Янакиев 073/884138
2. „ОДПЗС - Бургас Бургас, ж.к. Лазур, Парк „Езеро“ Д-р Лорис Сайян 056/816301
3. „ОДПЗС - Велико Търново Велико Търново, бул. „Бузлуджа“ №1 Д-р Георги Парчев 062/623796
4. „ОДПЗС - Враца Враца, ул. „Беласица“ №1 Д-р Надя Иванова 092/665075 – централа
5. „ОДПЗС - Добрич Добрич, ул. „Панайот Хитов“ №24 Д-р Маргарита Новоселска 058/600064 – дежурен
6. „ОДПЗС - Пловдив Пловдив, бул. „Руски“ №86 Д-р Инко Кехайов 032/643241; 643284
7. „ОДПЗС - Русе Русе, бул. „Тутракан“ №20 Д-р Теменужка Матева 082/845356, 440686
8. „ОДПЗС - Смолян Смолян, кв. Устово, ул. „Хаджи Христо поп Георгиев“ № 12 Д-р Анастас Карагяуров 0301/64090; 643166 

 

9. „ОДПЗС - София град„ 

 

София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ №59 

 

Д-р Любомир Живков 

 

02/9816061 – директор 9810006 – спешно звено 9812299 – нач. спешно отд. 9812737 – нач. амбулатория 9815954 – нач. стационар 9867402 – сестри стационар 9811225 – регистратура 9819247 – аптека        9806996 – ТЕЛК
10. „ОДПЗС - София област София, бул. „Сливница“ №309 Д-р Емил Грашнов 02/9312351-54 

9316120 – ТЕЛК

8319098 – факс

11. „ОДПЗС - Стара Загора Стара Загора, ул. „Армейска“ №1 Д-р Стефан Гарванов 042/680171
12. „ОДПЗС - Хасково Хасково, кв. Болярово Д-р Йордан Михайлов 038/668850, 668197
*Диспансерите са подредени по азбучен ред.

 

Поддръжа се от Студио Кипо