Психично-здравни услуги в гр.София - база данни

В рамките на проект „Отворени умове“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансоция механизъм на ЕИП 2009-2014г., сдружение „Общество Адаптация“ в партньорство с фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“, изготвиха база данни със съществуващите психично-здравни услуги на територията на гр. София. Организирането на разпръснатата информация на едно място има за цел да даде ясна представа за състоянието на психично-здравната помощ, видовете предлагани услуги и тяхното разпределение, както и за броя и квалификацията на специалистите, работещи в областта на психичното здраве в гр. София.
Базата данни можете да намерите тук.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо