Информационен бюлетин, брой 1

Настоящият бюлетин се издава в рамките на проект „Отворени умове”, изпълняван от сдружение „Общество Адаптация” и включва отговори на най-често задаваните въпроси, получени от представители на целевите групи в рамките на проекта. В бюлетина ще намерите още информация за някои от основните психични разстройства, както и информация за съвременните методи на лечение,  правата на гражданите в ролята им на потребители на психично-здравни услуги, извадки от нормативната база, регламентираща получаването на услуги, синтезирана информация за съществуващата система от служби и програми от грижи на територията на Столична община. Със съдържанието на бюлетина можете да се запознаете тук.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо