Световен ден на психичното здраве 2015 г.

-Достойнството в психичното здраве


Член 1 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.”

Преамбюлът на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания гласи: „…дискриминацията срещу когото и да било въз основа на увреждане предствалява нарушение на вътрешно присъщото достойнство и ценност на човешкия индивид.”

Хиляди хора с психични проблеми са лишени от човешките си права и са не само дискриминирани, стигматизирани и маргинализирани, но и превръщани в обект на емоционално и физическо насилие – в психично-здравните учреждения и в общността. Ниското качество на грижи, поради липса на квалифицирани здравни професионалисти, и разпадащите се здравни учреждения водят до допълнителни нарушения на човешките им права.

Темата на тазгодишния Световен ден на психичното здраве, традиционно отбелязван на 10-и октомври, е „Достойнството в психичното здраве”. Тази година, Световната здравна организация ще работи за повишаване на осведомеността за начините, по които може да се осигури достоен живот за хората с психично-здравни проблеми, чрез политики и закони, основаващи се на човешките права, уважение към информираното съгласие за лечение, включване в процеса на взимане на решения и информационни кампании, насочени към общността.

Какво е достойнство?
Достойнството се отнася до вътрешно присъщата на индивида ценност и е тясно свързано с уважението, зачитането, самоуважението и възможността за правене на избори. Възможността да се живее с достойнство произлиза от зачитането на базисни човешки права, включващи:

  • · свобода от насилие и злоупотреба;
    · свобода от дискриминация;
    · автономност и самоопределяне;
    · включване в живота на общността и участие в изготвянето на политики.

 


Обичайно при работата с хора с психична болест е да им се казва какво да правят, да се взимат решения вместо тях и да се третират като деца. Всички тези практики са неуважителни и не зачитат достойнството на човека, страдащ от болестта. Време е светът да започне да проявява уважение към всички хора, независимо от преживяванията, различията и етикета, който им е бил поставен. Ние не сме етикети. Не сме „онези хора”, не сме и „вашите клиенти”.

Може да ни предоставяте услугите си. Но ние не ви принадлежим. Оттук започват уважението и достойнството. Както е казал Виктор Франкъл, „Гледай на хората като на по-големи, отколкото те възприемат себе си.” Когато видим всички хора по този начин, можем истински да кажем, че имаме култура на респект и зачитане. Чрез уважение и зачитане на достойнството им, хората могат да започнат да оползотворяват всички останали терапевтични методи. Възстановяването е възможно!

Джанет Палео, Борд на директорите на WFHM, съучредител на PROSUMERS, USA

Вярвам, че достойнството започва да се изгражда вкъщи, когато родителите ти те научат да уважаваш съседа си, общността, към която принадлежиш и страната си. Всеки човек, живеещ с психична болест, трябва да бъде зачитан, приеман и обичан от семейството си и от общността. За да се подобрят условията на живот на хората с психични проблеми, е наша отговорност, като потребители на психично-здравни услуги, да информираме общността за нуждите ни и проблемите, пред които се изправяме (…) В културата на кхоса има песен, която носи името “Omdala uhlonipha omnane, nomncane uhlonipha omdala”. Това означава „Възрастните уважават младите и младите уважават възрастните.”

Мандла Конза, Южна Африка

Прочетете бюлетина на СЗО, посветен на Световния ден на психичното здраве 2015 г. тук.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо