КЗД наложи наказание над Националната библиотека заради умишлена дискриминация спрямо хора с психични увреждания.

Комисията за защита от дискриминация оповести в свое решение от 7.02.2014 г., че директорът на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” е извършвал умишлена пряка дискриминация по признак „увреждане” спрямо хора с психични увреждания и наложи наказание под формата на глоба. Сега е особено любопитно дали директорът на Националната библиотека ще изпълни предписанието и ще излезе с достойнство от ситуацията, като приеме наложената санкция или ще оспори решението на КЗД пред Административен съд.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо