10-ти Октомври - Световен ден на психичното здраве

История

Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 Октомври 1992 година. Той стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър. Ключов момент в обявяването на 10-ти октомври за Световния ден на психичното здраве има Клуба на Първите дами, основан и представляван от г-жа Розалин Картър. Тази организация, подкрепяща и участваща в проявите за деня на психичното здраве, в последствие се преименува в “Международен комитет на жените-лидери към Световна федерация за психично здраве” (WFMH International Women Leaders Committe) и включва 41 жени – държавни лидери и членове на кралски фамилии. В Световната федерация за психично здраве, създадена през 1948 година, членуват организации и лица от 112 страни от цял свят. Федерацията е акредитирана за консултант на ООН и работи в тясно сътрудничество със СЗО, ЮНЕСКО, Комисариата на ООН за бежанците, Комисията за човешки права, Международната организация по труда и др.

Повече информация (на английски език) за федерацията, както и за инициативата за честване на Световния ден за психично здраве, може да намерите в интернет на адрес: www.wfmh.org

Темите през годините:

1994 – Подобряване на грижите и качеството на психично здраве в света
1996 – Жените и психичното здраве
1997 – Децата и психичното здраве
1998 – Психично здраве и човешките права
1999 – Психично здраве на възрастните хора
2000-2001 – Психично здраве и работа
2002 – Влиянието на травмата и насилието върху децата и подрастващите
2003 – Емоционални и поведенчески отклонения при деца и подрастващи
2004 – Взаимовръзката между физическото и психичното здраве
2005 – Психическо и физическо здраве през целия живот
2006 – Психични заболявания и самоубийство
2007 – Психичното здраве в променящия се свят - Влиянието на културата и различията
2008 – Да направим психичното здраве глобален приоритет чрез насърчаване на участието на гражданите
2009 – Психичното здраве в първичната помощ – подпомагане на лечението и промотиране на психичното здраве
2010 – Психичното здраве и хроничната болест – нуждата от продължителна и цялостна грижа
2011 – Инвестиране в психичното здрав
2012 – Депресията: глобална криза
2013 – Психичното здраве и възрастните хора
2014 – Живот с шизофрения
2015 – Достойнството в психичното здраве

Един отговор

16.10.2011 г.

10 Октомври беше психично здрав ден :)

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо