Становище на Комисията за защита на личните данни относно предоставянето на информация за лицата в програма за метадоново лечение

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се произнесе във връзка с искане с от доц. д-р С. Тотева-дм, директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохол (ДПБЛНА). В искането директорът на ДПБЛНА се обръща към КЗЛД за компетентно становище относно законосъобразността на изготвянето и предоставянето на поискан от ОПКП-СДВР списък, съдържащ личните данни на 354 лица на метадоново лечение, колкото са  вписаните към настоящия момент в регистъра пациенти на ДПБЛНА. Становището можете да прочетете тук.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо