Световен ден на психичното здраве 2014 г.

 

Днес, 10-ти октомври, светът отбелязва деня на психичното здраве.

Актуална представа за доминиращите в България нагласи към хората с психично-здравни проблеми и психичното здраве като ценност, с огорчение можем да получим от провелото се на 30.09.2014 г. заседание на 32-ри състав на Административен съд – София град, на което директорът на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий”, проф. Боряна Христова, обжалва решение на Комисията за защита от дискриминация, по подаден от сдружение „Общество Адаптация” сигнал. След сигнала, КЗД констатира и оповести, че от страна на Националната библиотеката е извършена умишлена пряка дискриминация по признак „увреждане” спрямо хората с психични увреждания и наложи глоба на директора на библиотеката в размер на 500 лв., като заедно с това бе предписано преустановяване на дискриминативната практика.

В отговор на това, директорът на Националната библиотека, вместо да изпълни предписанието, реши да оспорва пред по-висша инстанция решението на КЗД. Сред посочените мотиви за обжалването на решенето на КЗД са твърдения, че хората с психични проблеми са опасни, а дискриминативната разпоредба има за цел да ограничи достъпа им с цел намаляване на евентуални щети, които те,  в качеството си на хора с психични увреждания, биха нанесли (!)

В провелото се на 30.09.2014 г. съдебно заседание, бе внесено становище от името на сдружение „Общество Адаптация” в качеството му на заинтересована страна. По време на заседанието, д-р Владимир Сотиров, представляващ Сдружението, направи кратко изложение, което представяме на вниманието ви:

Уважаема г-жо съдия,

Много сме огорчени, разочаровани и натъжени от развитието на този случай.

Надявахме се, че ръководството на Националната библиотека ще приеме решението на КЗД и ще предприеме необходимите мерки, с които практиката на дискриминация на хората с психични увреждания ще бъде преустановена. Надявахме се, че дискриминативната разпоредба се е промъкнала случайно и че не отразява официалната позиция на ръководството на библиотеката. Надявахме се, че Националната библиотека се ръководи от просветени, широко скроени, разумни и с прогресивни възгледи хора, чиято мисия е да просвещават и разпръскват мрака на невежеството, включително по отношение на хората с психични увреждания. Надявахме се, че ще станем свидетели на пример за добра практика по отношение интеграцията на хората с психични увреждания. Вместо това, се натъкваме на точно обратното и настоящето производство е показателно за това, според нас. Натъкваме се на невежество, нетолерантност, средновековни предубеждения и тежки заблуди на ума, водещи до отказ от съдействие и противопоставяне в опитите ни да направим света едно по-добро място за живеене. Колко жалко и иронично до гротеска е обстоятелството, че страна по делото е Народната библиотека – национална институция, която е призвана да освобождава хората от оковите на невежеството и предразсъдъците.

Позволете ми да информирам присъстващите в залата, че съществува лесна за четене книга, озаглавена „Истината за психичните болести”. Позволявам си да я препоръчам на ръководството на Народната библиотека, като силно се надявам, че тя съществува като библиотечна единица във фонда на библиотеката. А ако не съществува, нашата организация е готова да предостави толкова екземпляра от нея, колкото ръководството на библиотеката поиска да има.

С текста на официалното становище, внесено по делото, можете да се запознаете тук.


 

2 Отговора

11.10.2014 г.

“Душевната болест не е заразна,но…. равнодушието е”.

09.08.2015 г.

Не мога да повярвам, че това се случва в 21-ви век в европейска държава!
Вярвам, че „Адаптация“ ще се бори докрай за каузата, която не е само на болните, а на всички.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо