Редовно общо събрание на сдружение „Общество Адаптация“

Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава си, свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 25.04.2013 г. в 18.00 ч. в София, ул. Цар Симеон 13, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Годишен отчет на УС на сдружението;

2. Приемане на нови членове;

3. Планиране на нови инициативи;

4. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред в 19.00 ч.

 

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо