Публична лекция на тема: „Групова терапия за хора с тежка психична болест“

 

Амбулатория за психично здраве „Адаптация“, с любезното съдействие на Център за култура и дебат „Червената къща“, организира дискусия на тема „Групова терапия за хора с тежка психична болест “

В рамките на две публични разисквания груповите терапевти Светлана Благоева и Димитър Германов ще говорят за функционирането на групите и за използването на груповата терапия в лечението на чести и тежки психични разстройства. Ще бъдат разгледани някои основни подходи при работа с хора с тежки психични разстройства, както и с техните семейства. Акцент ще бъде поставен и върху груповата анализа като форма на групова терапия.

Дискусията ще се проведе на 20.01.2012 г., петък, от 17.30 ч. в Център за култура и дебат „Червената къща” на ул. „Л. Каравелов”. Ще имаме на разположение точно 1 час. Седмица по-късно, на 27.01.2012 г. от 17.30 ч. ще продължим да търсим отговори на разглежданите въпроси и поставените проблеми.

Панелисти: Димитър Германов и Светлана Благоева, групови терапевти

——
Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Отговорност за нейното съдържание носи единствено ГПСПП „Адаптация” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

 

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо