Публикуван е доклад от специално проучване на “Евробарометър” за състоянието и проблемите на психичното здраве в 27-те страни членки на ЕС

Проучването е проведено в периода февруари-март 2010г.,  като основните теми в доклада са:

състояние на психично благополучие – в каква степен хората се чувстват добре психически и физическир и какво влияние оказва това върху живота им;
-  ниво на комфорт на работното място
– колко сигурни се чувстват хората на настоящето си работно място, дали според тях уменията им съответстват на позицията, която заемат и дали усещат, че получават адекватно зачитане/уважение за това, което правят;
-  грижа и лечение
– видът помощ и лечение, които хората са потърсили, за да облекчат психичните състояния, в които са изпадали;
-
начин на възприемане на хората с психични заболявания – степента, в която хората се чувстват “удобно” да контактуват с психично болни.

Според  заключенията от проучването, един на всеки 7 души (15%) е търсил помощ за психологичен или емоционален проблем през последните 12 месеца, а 7 % споделят, че са взимали антидепресанти в последните 12 месеца. Служителите, които са потърсили помощ и са взимали антидепресанти, отсъстват 2 до 3 дни повече от работа в сравнение със средностатистическите служители. Освен това, те се чувстват по-неспокойни по отношение на работата си; за тях е по-характерно отколкото при останалите да смятат, че работното им място е под заплаха, че уменията им не съответстват на позицията, за която са назначени и че не получават нужното уважение за труда си.

Именно най-бедните в обществото страдат най-много от психични проблеми. Хората, които са финансово най-ограничени и с най-ниско обществено положение (възможно е често това да са едни и същи хора) , търсят помощ и лечение с медикаменти за психологичен или емоционален проблем много по-често от останалите.

Тези, които са „в дъното“на социо-демографската скала обикновено отсъстват от работа и се чувстват неоценени там.

И докато гражданите в страните от Европейския съюз са като цяло по-негативни сега, отколкото преди четири години, отново най-бедните в обществото са онези, които преживяват най-негативни емоции, като обратното важи за хората с висок жизнен стандарт. Този факт може допълнително да усложнява отношението към работното място.

Резултатите от проучването за България можете да прочетете тук.

 

Поддръжа се от Студио Кипо