Презентация на фотоизложба на тема „Психично здраве в развиващите се страни”

Фотоизложбата „Психично здраве в развиващите се страни“ се реализира в рамките на проект за включване на психичното здраве като интегрална част от европейското сътрудничество в областта на развитието, финансиран от Европейския съюз.

Колективната експозиция, състояща се от около 30 снимки от Албания, Афганистан, Бурунди, Гамбия, Грузия, Камбоджа, Македония и Украйна, представлява визуално изображение на измеренията на психично-здравните проблеми в страните с нисък и среден доход. Автори на фотосесиите са Хари Тимърманс, Коен Уесинг, Жанет Корнелис, Алекс Авраменко, Роб Койкенс и Валентнна Христакева.

Въпреки нарастващата международна чувствителност и признаването на важността на теми, свързани с психичното здраве, както и икономическия отзвук на влошеното психично здраве върху икономиката, повечето правителства все още не успяват да разпознаят психичното здраве като приоритет. Това, на свой ред, означава, че техните програми в сферата на помощта за развиващите се страни, не включват психичното здраве като ключов проблем в дневния ред. Помощта за развиващите се страни се е превърнала в неразделна част от бюджетите на повечето развити нации.

Целите на хилядолетието за (ЦХР) са крайъгълен камък за държавите-донори в определяне на приоритетите им по отношение на международното развитие. Въпреки всичко, обаче, психичното здраве, като такова, не се споменава в ЦХР. В резултат на това, в нито една от програмите за подпомагане на развитието, темата за психичното здраве не е била включена доброволно, по собствена инициатива на политиците. Психичното здраве никога не е било привлекателен субект за донорите, били те правителства или частни организации. За повечето фондации и финансиращи организации психичното здраве не е сред целевите насоки, понякога просто защото не се счита за атрактивна кауза, която би могла да повиши имиджа им и да създаде благоприятна визия и добра публичност.

Презентация на фотоизложбата може да изтеглите от тук.

Поддръжа се от Студио Кипо