Покана за Общо събрание

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация” свиква редовно Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 16.04.2018 г. от 18 ч. в град София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред:

1.      Годишен отчет на УС на сдружението;
2.      Приемане на нови членове;
3.      Планиране на нови инициативи и други организационни въпроси;
4.      Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от   ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред в 19 ч.

Поздрави, очакваме ви.

14 март 2018 г.
София

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо