Отбелязваме Световния ден на психичното здраве

Темата на тазгодишния Световен ден на психичното здраве, отбелязван на 10-и октомври, е „Психолгогическа първа помощ: запазване на достойнството в състояния на криза”. Фокусът е насочен върху базисната, прагматична страна на психологическата подкрепа, предоставяна от хората, намиращи се в помагаща роля –медицински персонал, учители, пожарникари, социални работници, или полицаи.

Какво представлява психологическата първа помощ (ППП)?
ППП е хуманен, подкрепящ и практически-ориентиран подход към хората, които страдат  поради сериозни причиняващи стрес обстоятелства, и които се нуждаят от помощ. Тя е подход за помощ във възстановяването чрез посрещане на базисните нужди на хората и показване на заинтересованост и грижа по зачитащ техните желания, култура, достойнство и способности начин.

Какво включва ППП?
- предоставянето на неинтрузивна, практическа грижа и подкрепа;
- оценка на нуждите и проблемите на хората;
- помощ за посрещането на базисните им нужди (храна, вода);
- изслушване, без натиск;
- успокояване;
- съдействие за достъп до информация, услуги и социална подкрепа

Можете да се запознаете с бюлетина, посветен на тазгодишната тема тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темите през годините:

1994 – Подобряване на грижите и качеството на психично здраве в света
1996 – Жените и психичното здраве
1997 – Децата и психичното здраве
1998 – Психично здраве и човешките права
1999 – Психично здраве на възрастните хора
2000-2001 – Психично здраве и работа
2002 – Влиянието на травмата и насилието върху децата и подрастващите
2003 – Емоционални и поведенчески отклонения при деца и подрастващи
2004 – Взаимовръзката между физическото и психичното здраве
2005 – Психическо и физическо здраве през целия живот
2006 – Психични заболявания и самоубийство
2007 – Психичното здраве в променящия се свят - Влиянието на културата и различията
2008 – Да направим психичното здраве глобален приоритет чрез насърчаване на участието на гражданите
2009 – Психичното здраве в първичната помощ – подпомагане на лечението и промотиране на психичното здраве
2010 – Психичното здраве и хроничната болест – нуждата от продължителна и цялостна грижа
2011 – Инвестиране в психичното здрав
2012 – Депресията: глобална криза
2013 – Психичното здраве и възрастните хора
2014 – Живот с шизофрения
2015 – Достойнството в психичното здраве

 

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо