Общо събрание на сдружение Общество Адаптация

Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на сдружението. Събранието ще се проведе на 26.04.2012 г., в София, ул. Цар Симеон 13, ет. 2, от 18.00 ч., при следния дневен ред:

1. Годишен отчет на УС на сдружението;
2. Приемане на нови членове;
3. Определяне размер на членски внос за 2012 г.;
4. Планиране на нови инициативи и други организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред в 19 ч.

За контакт: adaptation_society@mail.bg

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо