Община Враца спечели проект в помощ на хора с психични заболявания

Община Враца спечели още един проект с европейско финансиране. Проектът е за разкриването на Защитено жилище и Дневен център за лица с психични разстройства и е на стойност 206 958.32 лв. Финансирането е по схема „Живот в общността“ на ОП „Регионално развитие“ и включва предоставянето на различни социални услуги и обучение на персонала, който ще ги предоставя. Социалните услуги ще се предлагат в Центъра за психично здраве във Враца, а капацитет на пребиваване в тях е за 20 лица едновременно.

Хората, които могат да се възползват от нови социални услуги – рехабилитации, консултации, посредничество – ще са с физически увреждания и умствена изостаналост, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Проектът предвижда да им бъдат предоставяни на разнообразни услуги за лична помощ и подкрепа на  социалното включване.   Дейностите по проекта ще подкрепят процеса на деинституционализация на лица с психични разстройства, физически увреждания и умствена изостаналост.

Ще се постави специален фокус върху подбора и обучението на персонала, който ще бъде нает за предоставянето на социалните услуги.

Подписването на договор по проекта предстои да бъде направено в началото на юни 2013 г.

Източник

 

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо