Обучителен курс за работа с теста на Векслер при деца от 6 до 16 години

Национален център за опазване на общественото здраве организира Обучителен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години /HAWIK-R 1983/ българска стандартизация. 

Предназначение: Курсът е насочен към професионалисти, работещи в различни сфери, които са свързани с психичното здраве /психолози, психиатри, социални работници, педагози и други помагащи професии. Целта на курса е да бъдат обучени професионалистите, работещи с деца в знания, умения и годности за приложение на теста за определяне на интелигентност при деца от 6 до 16 г.
Важен момент в обучението е диференциацията на вербална и практична интелигентност, съотношението им, както и определяне на общата интелигентност.

Времетраене: 1 ден. Дати на провеждане на курса: 01.04.10, 14.05.10.

Организацията на курса позволява периодично набиране на участници. При сформиране на група той може да се проведе и на други дати освен официално обявените.

Брой курсисти: максимум 15 курсисти, оптимален брой 10.

База за провеждане: НЦООЗ

Ръководител: Д-р Владимир Наков

Лектори: кл. психолог Зоя Михайлова, Д-р Ангел Брощилов.

Отговорник: Д-р Захари Зарков

Телефон за справки: 0878-284-536,

E-mail: dr_zarkov@mail.bgvnakov@gmail.com

Необходимо е попълването и изпращането на заявка /за предпочитане по електронен път/ на горепосочените електронни адреси.

Формуляр за заявка може да изтеглите от страницата наНЦООЗ:

За 2010г цената на курса е 180 /сто и осемдесет лева/.

IBAN BG 96 UNCR 96603119995319
Банка УниКредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
Получател – НЦООЗ
Основание за плащане – Обучителен курс Векслер
Цена: 180 /сто и осимдисит/ лева

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо