Комисията против изтезанията към Съвета на Европа посети България

Комитета за предотвратяване на изтезанията и нехуманното или унизително отношение или наказание (КПИ) осъществи периодично посещение в България в периода18-29 октомври 2010 година.

Делегацията посети две държавни лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и два дома за социални услуги от резидентен тип. Това са: Държавна психиатрична болница – Карвуна; отделение по съдебна психиатрия към Държавна психиатрична болница – Ловеч; Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Оборище, общ. Вълчи дол; Дом за възрастни с психични разстройства - с. Пастра, общ. Рила.

В хода на посещението, делегацията на КПИ се срещна с Маргарита Попова, министър на правосъдието, Христо Ангелов, заместник-министър на правосъдието, Петър Василев, директор на Главна дирекция „Изпълнение на санкциите”, както и с високопоставени служители от министерствата на вътрешните работи, правосъдието, здравеопазването, труда и социалната политика, както и представители на Върховната касационна прокуратура. Делегацията се срещна и с омбудсмана, г-н Гиньо Ганев, и членове на кабинета му.

По време на посещението, делегацията направи преглед на мерките, предприети от българските власти в изпълнение на препоръките, направени от комисията след предишните й посещения, по-специално в областта на първоначалното задържане от полицията, положението на чуждите граждани, лишени от свобода, условията за задържане в следствените арести и затворите, както и лечението на психично болни и хората в социални домове.

В края на посещението, делегация представи забележките си към българските власти.

Посещението бе осъществено от следните членове на КПИ:
- Волфганг ХАЙНЦ (Германия), ръководител на делегацията
- Микола ГНАТОВСКИЙ (Украйна)
- Владимир ОРТАКОВ (гражданин на „бившата югославска република Македония“)
- Елена СЕРЕДА (Русия)
- Марика ВАЛИ (Естония).

Поддръжа се от Студио Кипо