Изкуство за психично здраве

Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“ в партньорство със сдружение „Общество Адаптация“ представят своята нова инициатива, в рамките на която ще бъдат организирани поредица от благотворителни изложби на картини, рисувани от хора с личен опит в справянето с психична болест. Средствата от продадените картини ще бъдат използвани за създаване на повече възможности за рехабилитация на хора с психични увреждания, за премахване на психиатричната стигма и утвърждаване на психичното здраве като ценност за всички. Средствата от продажбата на представените в настоящия каталожен списък картини ще бъдат предоставени на Настоятелството на Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ – Нови Искър за организирането на програми за терапия чрез творчество за пациентите на болницата.

 

KАТАЛОЖЕН СПИСЪК
No 001/2011

художник
ЦВЕТАН КАЦАРСКИ

1. Атонски манастири, Манастира „Ватопед“, 2010, маслени бои, платно, 30 х 39 см, 160 лв.

2. Атонски манастири, Манастир „Св.Ивирон“, 2010, маслени бои, платно, 25 х 33 см, 160 лв.

3. Атонски манастири, Манастир „Св. Дионисий“, 2010, маслени бои, платно, 4 5 х 55 см, 220 лв.

4. Атонски манастири, Манастир „Пантократор“, 2010, маслени бои, платно, 30 х 30 см, 140 лв.

5. Атонски манастири, Манастир „Ксиропотам“, 2010, маслени бои, платно, 30 х 21 см, 160 лв.

6. Атонски манастири, Манастир „Симонопетра“, 2010, маслени бои, платно, 45 х 35 см, 140 лв.

7. Атонски манастири, Манстир „Св. Григирий“, 2010, маслени бои, платно, 50 х 40 см, 160 лв.

8. Атонски манастири, Манастир „Св. Пантелеймон“, 2010, маслени бои, платно, 45 х 35 см, 160 лв.

9. Атонски манастири, Манастир „Св. Пантелеймон“, 2010, маслени бои, платно, 25 х 33 см, 150 лв.

10. Атонски манастири, Кулата на Зографското пристанище, 2010, маслени бои, платно, 40 х 50 см, 220 лв.

11. Атонски манастири, Манастир „Ватопед“, 2010, маслени бои, платно, 30 х 50 см, 160 лв.

12. Замъци, Руската черква – с. Шипка, 2011, маслени бои, платно, 70 х 50 см, 310 лв.

13. Замъци, Слънчевата долина, 2011, маслени бои, платно, 70 х 50 см, 330 лв.

14. Замъци, Тайнственият замък, 2011, маслени бои, платно, 70 х 50 см, 390 лв.

15. Замъци, Здрач в Карпатите, 2011, маслени бои, платно, 50 х 70 см, 330 лв.

16. Замъци, Лято край крепостния ров, 2011, маслени бои, платно, 55 х 46 см, 220 лв.

17. Замъци, Приказно далече, 2011, маслени бои, платно, 70 х 50 см, 390 лв.

18. Замъци, Буря се задава, 2011, маслени бои, платно, 40 х 50 см, 190 лв.

19. Пейзажи, Златна есен, 2011, маслени бои, платно, 50 х 40 см, 220 лв.

20. Пейзажи, Започва път от моя праг, 2011, маслени бои, платно, 40 х 31 см, 150 лв.

21. Пейзажи, Пълноводие, 2011, маслени бои, платно, 46 х 55 см, 240 лв.

22. Пейзажи, Река от облаци, 2011, маслени бои, платно,4 6 х 55 см, 240 лв.

23. Пейзажи, По хълмовете на времето, 2011, маслени бои, платно, 50 х 70 см, 290 лв.

24. Пейзажи, Вълшебната планина, 2011, маслени бои, платно, 46 х 55 см, 240 лв.

Закупуването на всяка картина се удостоверява с „Договор за дарение” и „Дарителско свидетелство”, издадени от “Приятели на хора в неравностойно положение” – сдружение с нестопанска цел, развиващо дейност в обществена полза.

Съгласно чл.31, ал.1,т.14 на ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в размер до 10% от положителния счетоводен финансов резултат на фирмата, когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

За контакти :
Сдружение “ПРИЯТЕЛИ на хора в неравностойно положение”, EИK 175398996
Удостоверение за регистрация в регистъра на неправителствените организации развиващи дейност в обществена полза No 20110526014
Адрес: гр. София 1612, ул. „Хризантема” 19, ет.1, офис 1.
Teл.: 02/9172966 ; факс: 02/9172970 ;
e-mail : rada.atanassova@bulgariatrans.com
Председател: Радка Атанасова

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо