Анкета - „Емоционални преживявания в депресия“

Относно какво е анкетата?
Въпросникът е част от няколкогодишно научно изследване, което изследва личните преживявания по време на депресия. Целта на нашия проект е да предоставим ясни и подробни описания какво е емоционалното преживяване при депресия. За да постигнем нашата цел, е важно преди всичко да вземем под внимание какво разказват хората относно тяхната депресия. Разработената от нас анкета има за цел да получи отговори на различни въпроси относно тези преживявания.

Кой може да участва?
Ако лично сте преживял/а депресия и сте на 18 или повече години, може да участвате ида попълните анкетата.

Защо да участвам?
Поради това, че целта на нашия проект е да разясним какво е изживяването при  депресия, отговорите, които ще ни предоставите, ще са много важни за нашия проект. За съжаление участниците не могат да бъдат възнаградени финансово, но се надяваме,че отговорите на анкетата ще донесат значителен принос към задълбочаването на разбирането на болестта.

Колко време ще отнеме анкетата?
Времето, от което се нуждаете за попълването на анкетата, зависи главно от Вас. Може да напишете токова много или толкова малко, колкото желаете. Ако не желаете да отговаряте на определен въпрос, оставете графата празна. Някои въпроси в раздел А се интересуват от обикновени факти относно Вас и на тях може да бъде отговорено много бързо. За въпросите в раздел Б ще Ви е необходимо повече време, защото те Ви приканват да размишлявате върху Вашите преживавания при депресия и да ги опишете по-точно. Има общо 13 въпроса. Може да прекъснете попълването по всяко време и да продължите по-късно, ако желаете.

Какво се случва след като се съглася да попълня анкетата?
След като сте прочели тази листовка с информация, можете да прочетете и да ни предоставите Формуляра за съгласие. Попълването на Формуляра за съгласие включва предоставянето на вашето съгласие за участие в тази анонимна анкета. Дадените от вас сведения ще бъдат обсъдени от изследователкия екип и от данните в тях ще бъдат изведени заключения, които могат да бъдат използвани в научни книги, публикации и представяния на конференции.

Относно поверителността на личните ми данните и предоставените от менсведения?
Изследователският екип ще запази личните ви данни строго поверителни. Анкетите ще бъдат са анонимизирани и ще са известни само на този екип. Вие няма да бъдете споменаван/а поименно в публикации или доклади, произтичащи от изследването. Тъй като изследователският екип няма да разполага с данни за контакт, няма да може да се свърже с Вас. Отговорите, които ще дадете, може да бъдат използвани в научни списания, книги или представяния на конференции. Също така обобщени резултати може да бъдат публикувани на интернет страницата на проекта (адресът на интернет страницата напроекта може да откриете в края на тази страница). В определени случаи ще цитираме директно от предоставените ни отговори на анкетата, за да разясним някои аргументи или зa да стимулираме дискусии. Уверяваме Ви, че тези цитати няма да идентифицират авторите им (в случай, че сте назовали имена, места или учреждения, имената им ще бъдат променени). Ако имате опасения или други въпроси относно поверителността на данните Ви, моля, обърнете се към нас.

Има ли рискове свързани с участието?
Възможно е при размисъла и описанието на вашето преживяване при депресия това да се отрази негативно на Вашето душевно състояние. Ако забележите, че това Ви разстройва прекалено много, Ви препоръчваме да прекратите попълването на анкетата и участието си. Ако имате нужда от допълнителна помощ, моля обърнете се към доверен лекар или психолог.

Ако се съглася да попълня анкетата сега, мога ли да променя решението си?
Да. Участието е доброволно и може да прекратите попълването на анкетата по всяко време. Просто заявете намерението си да прекъснете попълването и предайте формуляра.

Кой е изготвил анкетата?
Анкетата бе първоначално изготвена от изследователски екип към Философски Факултет, Университет Дърам, Обединено Кралство. Ръководители на проекта към анкетата са д-р Бенедикт Смит, научен сътрудник към Философски Факултет, Университет Дърам и Х. Андрес Санчес Гуереро, лекар и научен сътрудник в Университет Оснабрюк.

Кой организира и подпомага изследването, част от което е тази анкета?
Проектът се провежда от научни изследователи от Университет Дърам, Обединено Кралство и Университет Оснабрюк, Германия. Изготвянето на анкетата и нейната обработка, както и целия научно-изследователски проект, са подпомогнати от Британския Изследователски Съвет за Изкуства и Хуманитарни Науки (UK’s Arts andHumanities Research Council) и Немското Общество за Изследвания (DeutscheForschungsgesellschaft).

Кой е одобрил анкетата?
Анкетата е разгледана от Комитетът за Етика към Философски Факултет, УниверситетДърам, Обединено Кралство. Немската версия е разгледана и одобрена от Комитета по Етика към Университет Оснабрюк.

Как мога да се свържа с изследователския екип?
Създаден бе отделен и-мейл адрес за въпроси относно анкетата: depressionsprojekt@uos.de. Той се обслужва от координатора в Оснабрюк, Х. Андрес Санчес Гуереро. Интернет страницата на проекта е: http://www.animal-emotionale.de/eeid

Ако след прочитането на разположената горе информация сте решили да участвате в анкетата, моля продължете към Формуляра за съгласие.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо