МЗ окончателно загуби дело за диспансеризация на психиатричните пациенти.

Министерството на здравеопазването окончателно загуби дело за направени промени в две наредби, с които се целеше да се осигури монопол на центровете за психично здраве (бивши диспансери) и психиатричните болници и отделения в предоставянето на извънболнична психиатрична помощ. Заради неспособността (или нежеланието) на министъра на здравеопазването да проумее, признае и поправи грешката си, десетки хора – [...]

Виж още »

Предстоящо събитие: Лекция „Тайната сила на жената“

Това не е просто една поредна лекция за това „как да създадем щастливо семейство като си намерим подходящ партньор“. Това е моят споделен опит за това как успях да запазя собственото си семейство, за моите търсения за същността на семейството и ролята на жената в него. Аз съм съвсем обикновена жена и живеех един съвсем [...]

Виж още »

Община Враца спечели проект в помощ на хора с психични заболявания

Община Враца спечели още един проект с европейско финансиране. Проектът е за разкриването на Защитено жилище и Дневен център за лица с психични разстройства и е на стойност 206 958.32 лв. Финансирането е по схема „Живот в общността“ на ОП „Регионално развитие“ и включва предоставянето на различни социални услуги и обучение на персонала, който ще ги [...]

Виж още »

Редовно общо събрание на сдружение „Общество Адаптация“

Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава си, свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 25.04.2013 г. в 18.00 ч. в София, ул. Цар Симеон 13, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Годишен отчет на УС на сдружението; 2. Приемане на нови членове; [...]

Виж още »

С последните промени в Наредба №39, министърът на здравеопазването нарушава Закона за защита от дискриминация

Три неправителствени организации се обърнаха с писмо до министъра на здравеопазването и националния Омбудсман, в което алармират, че с последните промени в Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, г-жа Десислава Атанасова -министър на здравеопазването, е допуснала пряка форма на дискриминация спрямо страдащите от определени психични разстройства.

Виж още »

Без право на безплатна читателска карта за лицата с психична болест

Според ценоразписа на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, на лицата с психична болест се отказва правото да ползват безплатна читателска карта. Изключването на хората с „психични смущения“ нарушава чл.4 от Закона за защита от дискриминация. Във връзка с това, сдружение на близки на хора с психични заболявания „Общество Адаптация“ подаде жалба до Комисията [...]

Виж още »

Становище на Комисията за защита на личните данни относно предоставянето на информация за лицата в програма за метадоново лечение

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се произнесе във връзка с искане с от доц. д-р С. Тотева-дм, директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохол (ДПБЛНА). В искането директорът на ДПБЛНА се обръща към КЗЛД за компетентно становище относно законосъобразността на изготвянето и предоставянето на поискан от ОПКП-СДВР списък, съдържащ личните [...]

Виж още »

Обява

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” издирват двама кандидати да станат първите в България признати експерти от опит.

Виж още »
Програма „Солидарност“ обявява прием на зависими

Програма „Солидарност“ обявява прием на зависими

  Програма за социална рехабилитация и реинтеграция на зависими към aсоциация „Солидарност” в София обявява прием на клиенти, зависими от психоактивни вещества (хероин, метадон, други опиати; амфетамини, кокаин, други стимуланти; канабис; смесена употреба на наркотици и алкохол, зависимост от наркотици и хазарт), които са в особено затруднено социално и финансово положение. Желаещите да се лекуват [...]

Виж още »

Анкета - „Емоционални преживявания в депресия“

Относно какво е анкетата? Въпросникът е част от няколкогодишно научно изследване, което изследва личните преживявания по време на депресия. Целта на нашия проект е да предоставим ясни и подробни описания какво е емоционалното преживяване при депресия. За да постигнем нашата цел, е важно преди всичко да вземем под внимание какво разказват хората относно тяхната депресия. [...]

Виж още »

Фотоизложба „Уловени мигове“

18.05.2012г., София Днес, 18 май, сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“ в партньорство с фондация ”Глобална инициатива в психиатрията-София” откри в Народния театър „Иван Вазов” фотоизложба под надслов „Уловени мигове” с около 40 творби на участниците в проект „Фотоклуб Приятели”. Фотосите са отразили различни елементи от градската среда, сезоните и настроението на столичани. Събитието [...]

Виж още »

Общо събрание на сдружение Общество Адаптация

Управителният съвет на сдружение „Общество Адаптация“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на сдружението. Събранието ще се проведе на 26.04.2012 г., в София, ул. Цар Симеон 13, ет. 2, от 18.00 ч., при следния дневен ред: 1. Годишен отчет на УС на сдружението; 2. Приемане на нови членове; 3. Определяне размер на членски [...]

Виж още »

БАИТ за психично здраве

На 26.01.2012 г. в хотел „Хилтън” в София, в рамките на церемонията по раздаване на годишните награди на БАИТ, се проведе изложба с благотворителна разпродажба на картини, организирана от болничното настоятелство на Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски” и сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение”. Бяха закупени 6 картини на обща стойност 1440 лв. [...]

Виж още »

Публична лекция на тема: „Групова терапия за хора с тежка психична болест“

  Амбулатория за психично здраве „Адаптация“, с любезното съдействие на Център за култура и дебат „Червената къща“, организира дискусия на тема „Групова терапия за хора с тежка психична болест “ В рамките на две публични разисквания груповите терапевти Светлана Благоева и Димитър Германов ще говорят за функционирането на групите и за използването на груповата терапия [...]

Виж още »

Изкуство за психично здраве

Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“ в партньорство със сдружение „Общество Адаптация“ представят своята нова инициатива, в рамките на която ще бъдат организирани поредица от благотворителни изложби на картини, рисувани от хора с личен опит в справянето с психична болест. Средствата от продадените картини ще бъдат използвани за създаване на повече възможности за рехабилитация на хора с [...]

Виж още »

Публична лекция на тема: „Къде е границата? Зависими поведения, свързани с хазарт и интернет“

Амбулатория за психично здраве „Адаптация“, с любезното съдействие на Център за култура и дебат „Червената къща“, организира дискусия на тема „Къде е границата между норма и патология в поведенията на зависимост, свързани с хазарт и интернет?“ В рамките на дискусията ще направим опит да концептуализираме понятието за зависимост в спектъра нормалност-абнормност, здраве-болест. Акцентът ще бъде [...]

Виж още »

Дарителска кампания „За по-добро психично здраве“

Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“ Ви кани да се присъедините към благотворителната инициатива „За по-добро психично здраве“ чрез закупуване на новогодишни картички. Дейността на сдружението е насочена към подпомагане на хората с психични увреждания. Основната цел на сдружението е да работи за промяна на  негативното обществено мнение, чрез осъзнаване на обстоятелството, че всеки [...]

Виж още »

Публична лекция на тема: Психично здраве и домашно насилие

На 22 и 29 ноември от 18.00 часа в зала „Пеша Николова” на Център за култура и дебат „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА” (София, ул. „Любен Каравелов” № 15) ще се проведат психично-здравни беседи за последиците за психичното здраве от домашното насилие.

Виж още »

10-ти Октомври - Световен ден на психичното здраве

История Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 Октомври 1992 година. Той стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър. Ключов момент в обявяването на 10-ти октомври за Световния ден на психичното здраве има Клуба на Първите дами, основан и представляван [...]

Виж още »
Страница 2 от 3123
Поддръжа се от Студио Кипо